BitMart бонус за покани пријатели - 40% провизија

BitMart бонус за покани пријатели - 40% провизија
  • Период на промоција: 1 година.
  • Промоции: 40% провизија


Како Bitmart дава провизија?

Коефициентот на рабат на прво ниво е 30%, а стапката на попуст на второ ниво е 10%. На пример: А директно го покани Б, а Б исто така го покани В, потоа 30% од провизијата за трансакцијата на Б и 10% од надоместокот за трансакцијата на C ќе бидат вратени на А;
BitMart бонус за покани пријатели - 40% провизија


Како да ги поканите вашите пријатели

1. Прилагодете го вашиот код

Генерирајте го вашиот ексклузивен код за упатување.

2.
Поканете пријатели

Споделете го вашиот ексклузивен код за упатување со пријателите и социјалните мрежи.

3.
Заработете провизија

Вие заработувате до 70% од надоместоците за тргување на вашите пријатели секогаш кога тие тргуваат!


Програма за упатување BitMart

BitMart официјално ќе ја надгради програмата за упатување на 23 април 2020 година. Оттогаш, корисниците можат да заработуваат провизии од судиите на Spot и Futures пазарите користејќи го истиот код за упатување. За BitMart Spot и BitMart Futures ќе се применуваат различни правила.

БитМарт фјучерси

1. Користењето на линкот/шифрата за упатување за поканување пријатели (како за упатувачи) или регистрирање на BitMart (како за судии) е единствениот начин да се потврди врската помеѓу упатувачот и судијата.

2. И општите корисници и партнерите на каналот имаат право да заработуваат провизии преку програмата за упатување BitMart. Општите корисници можат да уживаат провизија од 20% со период на заработка од 1 година. Според вкупниот обем на тргување на судиите, партнерите на каналот можат да уживаат провизија до 70% со доживотен период на заработка.

3. Партнерите на каналот можат да вратат одреден дел од провизиите на неговите/нејзините судии (до 15%).

4. Проверете ја табелата подолу за нивоата на провизија и соодветните периоди на заработка.

Ниво Критериуми (Т = вкупен обем на тргување за 30 дена од сите судии) Стапка на провизија Период на заработка Попуст за тргување на судиите
Основни Т 20% 1 година --
1 1.000.000 USDT ≤T < 5.000.000 USDT 40% Доживотно До 15%, 1 година
2 5.000.000 USDT ≤T < 15.000.000 USDT 50%
3 15.000.000 USDT ≤ T < 150.000.000 USDT 60%
4 Т ≥ 150.000.000 USDT 70%

BitMart Spot

1. Периодот на заработка за секој судија е 1 година. На пример, корисникот А го поканува корисникот Б да се регистрира на BitMart на 30 јуни 2018 година, потоа корисникот А може да заработи провизии од таксите за тргување на корисникот Б до 30 јуни 2019 година.

2. Упатувачот може да заработи две нивоа на провизии со 30% за ниво 1 и 10% за ниво 2. На пример, корисникот А го поканува корисникот Б да се регистрира на BitMart, а подоцна Корисникот Б го поканува корисникот C да се регистрира на BitMart. Тогаш корисникот А може да заработи 30% од надоместоците за тргување на корисникот Б и 10% од надоместоците за тргување на корисникот В како провизии.

3. Проверете ја табелата подолу за нивоата на провизија и соодветните периоди на заработка.

Ниво Стапка на провизија Период на заработка
Комисија од директни судии 30% 1 година
Комисии од подсудиите 10%

Правила и услови

1. Секој корисник на BitMart ќе има единствена врска/код за упатување. Со оваа врска/шифра, упатувачите можат да заработат провизии од судиите и на Spot пазарот и на Фјучерс пазарот во исто време.

2. Ве молиме проверете подолу дали се квалификуваат провизии во однос на вашите постоечки судии (оние кои се регистрирале со вашиот линк/код за упатување пред надградбата на програмата).

Ако периодот помеѓу датумот на регистрација на судијата и 23 април 2020 година е ≤ 365 дена, упатувачот може да заработи провизии од таксите за тргување на судијата и на BitMart Spot и на BitMart Futures.

Ако периодот помеѓу датумот на регистрација на судијата и 23 април 2020 година е > 365 дена, упатувачот не може да заработи никакви провизии од судијата.

За вашите нови судии (оние кои се регистрираа со вашиот линк/код за упатување по надградбата на програмата), ве молиме проверете ги горните две табели за нивоата на провизија и периодите на заработка.

3. Комисиите ќе се генерираат на секои 24 часа (00:00 - 24:00 UTC) и ќе се издаваат на корисникот (упатувач) по тековниот девизен курс наредниот ден.

4. Корисниците и партнерите на каналот чие однесување ги прекршило правилата за контрола на ризик на BitMart нема да бидат подобни за какви било провизии. Обемот на тргување што е отстранет поради прекршување нема да се смета во месечната евалуација на партнерите на каналот.

5. Користењето дупликат или лажни сметки за самопоканување НЕ е дозволено. BitMart ќе ги дисквалификува сите сметки што ги прекршуваат правилата за да заработуваат провизии или да даваат попуст од провизијата за тргување.

Thank you for rating.