BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provision

BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provision
  • Kampanjperiod: 1 år.
  • Kampanjer: 40 % provision


Hur Bitmart ger en provision?

Den första nivåns rabattkvot är 30 % och den andra nivån är 10 %. Till exempel: A direktbjuden B och B bjudit också in C, då kommer 30 % av B:s transaktionsavgift och 10 % av C:s transaktionsavgift att returneras till A;
BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provision


Hur man bjuder in dina vänner

1. Anpassa din kod

Skapa din exklusiva referenskod.

2.
Bjud in vänner

Dela din exklusiva referenskod med vänner och sociala medier.

3.
Tjäna provision

Du tjänar upp till 70 % av dina vänners handelsavgifter varje gång de handlar!


BitMart Referral Program

BitMart kommer officiellt att uppgradera hänvisningsprogrammet den 23 april 2020. Sedan dess kan användare tjäna provision från domare på Spot- och Futures-marknader med samma hänvisningskod. Olika regler kommer att tillämpas på BitMart Spot och BitMart Futures.

BitMart Futures

1. Att använda hänvisningslänken/koden för att bjuda in vänner (som för referenser) eller registrera dig på BitMart (som för referenser) är det enda sättet att bekräfta förhållandet mellan referent och referent.

2. Både allmänna användare och kanalpartner är berättigade att tjäna provision genom BitMart Referral Program. Allmänna användare kan njuta av en provision på 20 % med en intjänandeperiod på 1 år. Enligt den totala handelsvolymen för domare kan kanalpartners njuta av en provision på upp till 70 % med en livstidsintjänandeperiod.

3. Kanalpartners kan återbetala en viss andel av provisionerna till sina domare (upp till 15%).

4. Kontrollera tabellen nedan för provisionsnivåer och motsvarande intjäningsperioder.

Nivå Kriterier (T = total handelsvolym på 30 dagar av alla domare) Provisionssats Intjänandeperiod Domarnas handelsavgiftsrabatt
Grundläggande T 20 % 1 år --
1 1 000 000 USDT ≤T < 5 000 000 USDT 40 % Livstid Upp till 15 %, 1 år
2 5 000 000 USDT ≤T < 15 000 000 USDT 50 %
3 15 000 000 USDT ≤ T < 150 000 000 USDT 60 %
4 T ≥ 150 000 000 USDT 70 %

BitMart Spot

1. Intjäningsperioden för varje domare är 1 år. Användare A bjuder till exempel in Användare B att registrera sig hos BitMart den 30 juni 2018, sedan kan Användare A tjäna provision från Användare B:s handelsavgifter fram till den 30 juni 2019.

2. Hänvisare kan tjäna två nivåer av provisioner med 30 % för nivå 1 och 10 % för nivå 2. Användare A bjuder till exempel in användare B att registrera sig på BitMart och senare inbjuder Användare B användare C att registrera sig på BitMart. Då kan Användare A tjäna 30 % av Användare B:s handelsavgifter och 10 % av Användare C:s handelsavgifter som provision.

3. Kontrollera tabellen nedan för provisionsnivåer och motsvarande intjäningsperioder.

Nivå Provisionssats Intjänandeperiod
Kommission från direkta domare 30 % 1 år
Provisioner från underdomare 10 %

Villkor

1. Varje BitMart-användare kommer att ha en unik hänvisningslänk/kod. Med denna länk/kod kan hänvisare tjäna provision från domare på både Spotmarknaden och Futures-marknaden samtidigt.

2. Vänligen kontrollera nedan för provisioner som är berättigade till dina befintliga domare (de som registrerade sig med din referenslänk/kod innan programuppgraderingen).

Om perioden mellan domarens registreringsdatum och den 23 april 2020 är ≤ 365 dagar, kan hänvisaren tjäna provision från domarens handelsavgifter på både BitMart Spot och BitMart Futures.

Om perioden mellan domarens registreringsdatum och 23 april 2020 > 365 dagar, kan hänvisaren inte tjäna några provisioner från domaren.

För dina nya domare (de som registrerade sig med din hänvisningslänk/kod efter programuppgraderingen), vänligen kontrollera de två ovanstående tabellerna för provisionsnivåer och intjänandeperioder.

3. Provisioner kommer att genereras var 24:e timme (00:00 - 24:00 UTC) och utfärdas till användaren (hänvisaren) till den aktuella växelkursen följande dag.

4. Användare och kanalpartners vars beteenden bryter mot BitMarts riskkontrollregler kommer inte att vara berättigade till någon provision. Handelsvolym som tas bort på grund av överträdelser kommer inte att räknas i kanalpartners månatliga utvärdering.

5. Att använda dubbletter eller falska konton för att själv bjuda in är INTE tillåtet. BitMart kommer att diskvalificera alla konton som bryter mot reglerna från att tjäna provision eller ge ut rabatt på handelsavgifter.

Thank you for rating.