BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provisjon

BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provisjon
  • Kampanjeperiode: 1 år.
  • Kampanjer: 40 % provisjon


Hvordan gir Bitmart en provisjon?

Rabattraten på første nivå er 30 %, og rabattgraden på andre nivå er 10 %. For eksempel: A direkte invitert B, og B inviterte også C, da vil 30 % av Bs transaksjonsgebyr og 10 % av Cs transaksjonsgebyr bli returnert til A;
BitMart Invite Friends Bonus - 40 % provisjon


Hvordan invitere vennene dine

1. Tilpass koden din

Generer din eksklusive henvisningskode.

2.
Inviter venner

Del din eksklusive henvisningskode med venner og sosiale medier.

3.
Tjen provisjon

Du tjener opptil 70 % av handelsavgiftene for vennene dine hver gang de handler!


BitMart-henvisningsprogram

BitMart vil offisielt oppgradere henvisningsprogrammet 23. april 2020. Siden den gang kan brukere tjene provisjoner fra dommere på Spot- og Futures-markedene ved å bruke den samme henvisningskoden. Ulike regler vil bli brukt på BitMart Spot og BitMart Futures.

BitMart Futures

1. Å bruke henvisningslenken/koden for å invitere venner (som for referenter) eller registrere seg hos BitMart (som for referenter) er den eneste måten å bekrefte forholdet mellom referer og referee.

2. Både generelle brukere og kanalpartnere er kvalifisert til å tjene provisjoner gjennom BitMart Referral Program. Generelle brukere kan nyte en provisjonssats på 20 % med en opptjeningsperiode på 1 år. I henhold til det totale handelsvolumet for dommere, kan kanalpartnere nyte en provisjonssats på opptil 70 % med en livstidsinntektsperiode.

3. Kanalpartnere kan returnere en spesifisert andel av provisjonene til sine dommere (opptil 15%).

4. Sjekk tabellen nedenfor for provisjonssatser og tilsvarende opptjeningsperioder.

Nivå Kriterier (T = totalt handelsvolum på 30 dager av alle dommere) Provisjonssats Opptjeningsperiode Rabatt for dommernes handelsgebyr
Grunnleggende T 20 % 1 år --
1 1000000 USDT ≤T < 5000000 USDT 40 % Livstid Opptil 15 %, 1 år
2 5 000 000 USDT ≤T < 15 000 000 USDT 50 %
3 15 000 000 USDT ≤ T < 150 000 000 USDT 60 %
4 T ≥ 150 000 000 USDT 70 %

BitMart Spot

1. Opptjeningsperioden for hver dommer er 1 år. For eksempel inviterer bruker A bruker B til å registrere seg hos BitMart 30. juni 2018, deretter kan bruker A tjene provisjoner fra bruker Bs handelsgebyrer frem til 30. juni 2019.

2. Henviser kan tjene to nivåer med provisjoner med 30 % for nivå 1 og 10 % for nivå 2. For eksempel inviterer bruker A bruker B til å registrere seg på BitMart og senere inviterer bruker B bruker C til å registrere seg på BitMart. Da kan bruker A tjene 30 % av bruker Bs handelsgebyrer og 10 % av bruker Cs handelsgebyrer som provisjoner.

3. Sjekk tabellen nedenfor for provisjonssatser og tilsvarende opptjeningsperioder.

Nivå Provisjonssats Opptjeningsperiode
Kommisjon fra direkte dommere 30 % 1 år
Provisjoner fra underdommere 10 %

Vilkår og betingelser

1. Hver BitMart-bruker vil ha en unik henvisningslenke/kode. Med denne lenken/koden kan referenter tjene provisjoner fra dommere på både Spot- og Futures-markedet samtidig.

2. Vennligst sjekk nedenfor for provisjoner som er kvalifisert for dine eksisterende dommere (de som registrerte seg med henvisningslenken/koden din før programoppgraderingen).

Hvis perioden mellom dommerens registreringsdato og 23. april 2020 er ≤ 365 dager, kan referenten tjene provisjoner fra dommerens handelsgebyrer på både BitMart Spot og BitMart Futures.

Hvis perioden mellom dommerens registreringsdato og 23. april 2020 > 365 dager, kan ikke referenten tjene noen provisjon fra dommeren.

For dine nye dommere (de som registrerte seg med henvisningslenken/koden din etter programoppgraderingen), vennligst sjekk de to tabellene ovenfor for provisjonsnivåer og opptjeningsperioder.

3. Provisjoner vil bli generert hver 24. time (00:00 - 24:00 UTC) og utstedt til brukeren (henviseren) til gjeldende valutakurs påfølgende dag.

4. Brukere og kanalpartnere hvis oppførsel bryter BitMarts risikokontrollregler vil ikke være kvalifisert for provisjoner. Handelsvolum som fjernes på grunn av brudd vil ikke telles med i kanalpartnernes månedlige evaluering.

5. Å bruke dupliserte eller falske kontoer til å invitere selv er IKKE tillatt. BitMart vil diskvalifisere alle kontoer som bryter reglene fra å tjene provisjoner eller gi rabatt på handelsgebyrer.

Thank you for rating.