BitMart mời bạn bè thưởng - 40% hoa hồng

BitMart mời bạn bè thưởng - 40% hoa hồng
  • Thời gian khuyến mãi: 1 năm.
  • Khuyến mại: Hoa hồng 40%


Làm thế nào Bitmart đưa ra một khoản hoa hồng?

Tỷ lệ hoàn tiền cấp một là 30% và tỷ lệ hoàn tiền cấp hai là 10%. Ví dụ: A trực tiếp mời B, B cũng mời C thì 30% phí giao dịch của B và 10% phí giao dịch của C sẽ được trả lại cho A;
BitMart mời bạn bè thưởng - 40% hoa hồng


Cách mời bạn bè của bạn

1. Tùy chỉnh mã của bạn

Tạo mã giới thiệu độc quyền của bạn.

2.
Mời bạn bè

Chia sẻ mã giới thiệu độc quyền của bạn với bạn bè và phương tiện truyền thông xã hội.

3.
Kiếm hoa hồng

Bạn kiếm được tới 70% phí giao dịch của bạn bè mỗi khi họ giao dịch!


Chương trình giới thiệu BitMart

BitMart sẽ chính thức nâng cấp chương trình giới thiệu vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kể từ đó, người dùng có thể kiếm tiền hoa hồng từ người giới thiệu trên thị trường Spot và Futures bằng cách sử dụng cùng một mã giới thiệu. Các quy tắc khác nhau sẽ được áp dụng cho BitMart Spot và BitMart Futures.

Hợp đồng tương lai BitMart

1. Sử dụng liên kết/mã giới thiệu để mời bạn bè (đối với người giới thiệu) hoặc đăng ký tại BitMart (đối với người giới thiệu) là cách duy nhất để xác nhận mối quan hệ giữa người giới thiệu và người được giới thiệu.

2. Cả người dùng phổ thông và đối tác kênh đều đủ điều kiện kiếm tiền hoa hồng thông qua Chương trình giới thiệu BitMart. Người dùng phổ thông có thể hưởng tỷ lệ hoa hồng 20% ​​với thời gian kiếm tiền là 1 năm. Theo tổng khối lượng giao dịch của người được giới thiệu, các đối tác kênh có thể hưởng tỷ lệ hoa hồng lên tới 70% với thời gian kiếm tiền trọn đời.

3. Đối tác kênh có thể trả lại một tỷ lệ hoa hồng cụ thể cho người giới thiệu của mình (tối đa 15%).

4. Kiểm tra bảng dưới đây để biết mức hoa hồng và thời gian kiếm tiền tương ứng.

Cấp độ Tiêu chí (T = tổng khối lượng giao dịch trong 30 ngày của tất cả các trọng tài) Tỷ lệ hoa hồng Kỳ thu nhập Chiết khấu phí giao dịch của trọng tài
Căn bản t 20% 1 năm --
1 1.000.000 USDT ≤T < 5.000.000 USDT 40% Cả đời Lên đến 15%, 1 năm
2 5.000.000 USDT ≤T < 15.000.000 USDT 50%
3 15.000.000 USDT ≤ T < 150.000.000 USDT 60%
4 T ≥ 150.000.000 USDT 70%

Điểm BitMart

1. Thời hạn hưởng lương của mỗi trọng tài là 1 năm. Ví dụ: Người dùng A mời Người dùng B đăng ký tại BitMart vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, sau đó Người dùng A có thể kiếm tiền hoa hồng từ phí giao dịch của Người dùng B cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.

2. Người giới thiệu có thể kiếm được hai bậc hoa hồng với 30% cho bậc 1 và 10% cho bậc 2. Ví dụ: Người dùng A mời Người dùng B đăng ký tại BitMart và sau đó Người dùng B mời Người dùng C đăng ký tại BitMart. Sau đó, Người dùng A có thể kiếm được 30% phí giao dịch của Người dùng B và 10% phí giao dịch của Người dùng C dưới dạng hoa hồng.

3. Kiểm tra bảng dưới đây để biết mức hoa hồng và thời gian kiếm tiền tương ứng.

Cấp độ Tỷ lệ hoa hồng Kỳ thu nhập
Hoa hồng từ trọng tài trực tiếp 30% 1 năm
Hoa hồng từ các trọng tài phụ 10%

Các điều khoản và điều kiện

1. Mỗi người dùng BitMart sẽ có một liên kết/mã giới thiệu duy nhất. Với liên kết/mã này, người giới thiệu có thể kiếm tiền hoa hồng từ người giới thiệu trên cả thị trường Giao ngay và thị trường Tương lai cùng một lúc.

2. Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết tính đủ điều kiện kiếm tiền hoa hồng liên quan đến người giới thiệu hiện tại của bạn (những người đã đăng ký bằng liên kết/mã giới thiệu của bạn trước khi nâng cấp chương trình).

Nếu khoảng thời gian từ ngày đăng ký của người được giới thiệu đến ngày 23 tháng 4 năm 2020 ≤ 365 ngày, thì người giới thiệu có thể kiếm được hoa hồng từ phí giao dịch của người được giới thiệu trên cả BitMart Spot và BitMart Futures.

Nếu khoảng thời gian từ ngày đăng ký của người được giới thiệu đến ngày 23 tháng 4 năm 2020 > 365 ngày, người giới thiệu không thể kiếm được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ người được giới thiệu.

Đối với những người giới thiệu mới của bạn (những người đã đăng ký bằng liên kết/mã giới thiệu của bạn sau khi nâng cấp chương trình), vui lòng kiểm tra hai bảng trên để biết mức hoa hồng và thời gian kiếm tiền.

3. Hoa hồng sẽ được tạo sau mỗi 24 giờ (00:00 - 24:00 UTC) và được cấp cho người dùng (người giới thiệu) theo tỷ giá hối đoái hiện tại vào ngày hôm sau.

4. Người dùng và đối tác kênh có hành vi vi phạm Quy tắc kiểm soát rủi ro BitMart sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào. Khối lượng giao dịch bị xóa do vi phạm sẽ không được tính vào đánh giá hàng tháng của đối tác kênh.

5. KHÔNG được phép sử dụng các tài khoản trùng lặp hoặc giả mạo để tự mời. BitMart sẽ loại bỏ bất kỳ tài khoản nào vi phạm các quy tắc để kiếm tiền hoa hồng hoặc đưa ra chiết khấu phí giao dịch.

Thank you for rating.