BitMart Bonus za pozvání přátel – 40% provize

BitMart Bonus za pozvání přátel – 40% provize
  • Období propagace: 1 rok.
  • Propagační akce: 40% provize


Jak Bitmart dává provizi?

Poměr slev první úrovně je 30 % a poměr slev druhé úrovně je 10 %. Například: A přímo pozval B a B také pozval C, pak bude 30 % transakčního poplatku B a 10 % transakčního poplatku C vráceno A;
BitMart Bonus za pozvání přátel – 40% provize


Jak pozvat své přátele

1. Přizpůsobte svůj kód

Vygenerujte si svůj exkluzivní kód doporučení.

2.
Pozvěte přátele

Sdílejte svůj exkluzivní doporučující kód s přáteli a sociálními médii.

3.
Získejte provizi

Získáte až 70 % obchodních poplatků svých přátel pokaždé, když obchodují!


Program doporučení BitMart

BitMart oficiálně upgraduje program doporučení 23. dubna 2020. Od té doby mohou uživatelé získávat provize od rozhodčích na spotových a futures trzích pomocí stejného doporučení. Na BitMart Spot a BitMart Futures se použijí odlišná pravidla.

BitMart Futures

1. Použití odkazu/kódu doporučení k pozvání přátel (jako u refererů) nebo registraci na BitMartu (jako u rozhodčích) je jediný způsob, jak potvrdit vztah mezi refererem a rozhodčím.

2. Obecní uživatelé i distribuční partneři mají nárok na získání provizí prostřednictvím programu BitMart Referral Program. Obecní uživatelé se mohou těšit z provize ve výši 20 % s dobou výdělku 1 rok. Podle celkového objemu obchodů rozhodčích se mohou obchodní partneři těšit z provize až 70 % s celoživotním obdobím výdělku.

3. Distribuční partneři mohou vrátit určenou část provizí svým rozhodčím (až 15 %).

4. V níže uvedené tabulce naleznete úrovně provizí a odpovídající výdělečná období.

Úroveň Kritéria (T = celkový objem obchodů za 30 dní všemi rozhodčími) Sazba provize Výdělečné období Sleva z obchodního poplatku rozhodčího
Základní T 20 % 1 rok --
1 1 000 000 USDT ≤ T < 5 000 000 USDT 40 % Život Až 15 %, 1 rok
2 5 000 000 USDT ≤ T < 15 000 000 USDT 50 %
3 15 000 000 USDT ≤ T < 150 000 000 USDT 60 %
4 T ≥ 150 000 000 USDT 70 %

BitMart Spot

1. Výdělečná doba každého rozhodčího je 1 rok. Například uživatel A vyzve uživatele B k registraci na BitMart 30. června 2018, poté může uživatel A získávat provize z poplatků za obchodování uživatele B až do 30. června 2019.

2. Doporučující osoba může získat dvě úrovně provizí s 30 % za úroveň 1 a 10 % za úroveň 2. Například uživatel A vyzve uživatele B, aby se zaregistroval na BitMart, a později uživatel B vyzve uživatele C, aby se zaregistroval na BitMart. Poté může uživatel A získat 30 % poplatků za obchodování uživatele B a 10 % poplatků za obchodování uživatele C jako provize.

3. V níže uvedené tabulce naleznete úrovně provizí a odpovídající výdělečná období.

Úroveň Sazba provize Výdělečné období
Provize od přímých rozhodčích 30 % 1 rok
Provize od dílčích rozhodčích 10 %

Pravidla a podmínky

1. Každý uživatel BitMartu bude mít jedinečný odkaz/kód. S tímto odkazem/kódem mohou referreři získávat provize od rozhodčích na spotovém i futures trhu současně.

2. Níže prosím zkontrolujte, zda máte nárok na provize týkající se vašich stávajících rozhodčích (těch, kteří se zaregistrovali pomocí vašeho odkazu/kódu doporučení před upgradem programu).

Pokud období mezi datem registrace rozhodčího a 23. dubnem 2020 ≤ 365 dní, může referer získat provize z poplatků za obchodování rozhodčího na BitMart Spot i BitMart Futures.

Pokud je období mezi datem registrace rozhodčího a 23. dubnem 2020 > 365 dní, referer nemůže od rozhodčího získat žádné provize.

Pro vaše nové rozhodčí (ti, kteří se zaregistrovali pomocí vašeho doporučujícího odkazu/kódu po upgradu programu), prosím zkontrolujte výše uvedené dvě tabulky pro úrovně provizí a doby výdělku.

3. Provize budou generovány každých 24 hodin (00:00 - 24:00 UTC) a vydány uživateli (refererovi) podle aktuálního směnného kurzu následujícího dne.

4. Uživatelé a distribuční partneři, jejichž chování porušilo pravidla BitMart Risk Control, nebudou mít nárok na žádné provize. Objem obchodování odstraněný z důvodu porušení zásad nebude započítán do měsíčního hodnocení prodejních partnerů.

5. Používání duplicitních nebo falešných účtů k vlastnímu pozvání NENÍ povoleno. BitMart diskvalifikuje všechny účty, které porušují pravidla, ze získávání provizí nebo poskytování slevy na poplatky za obchodování.

Thank you for rating.