BitMart Bonus Invite Friends - 40% provizije

BitMart Bonus Invite Friends - 40% provizije
  • Period promocije: 1 godina.
  • Promocije: 40% provizije


Kako Bitmart daje proviziju?

Rabat prvog nivoa je 30%, a omjer rabata drugog nivoa je 10%. Na primjer: A je direktno pozvao B, a B je pozvao i C, tada će 30% B-ove transakcijske naknade i 10% C-ove transakcijske naknade biti vraćeno A;
BitMart Bonus Invite Friends - 40% provizije


Kako pozvati svoje prijatelje

1. Prilagodite svoj kod

Generirajte svoj ekskluzivni kod preporuke.

2.
Pozovite prijatelje

Podijelite svoj ekskluzivni kod preporuke sa prijateljima i društvenim medijima.

3.
Zaradite

proviziju Zarađujete do 70% naknada za trgovinu svojih prijatelja svaki put kada trguju!


BitMart program za preporuke

BitMart će službeno nadograditi program preporuka 23. aprila 2020. Od tada korisnici mogu zaraditi provizije od sudija na Spot i Futures tržištima koristeći isti kod za upućivanje. Na BitMart Spot i BitMart Futures primjenjivat će se različita pravila.

BitMart Futures

1. Korištenje referentnog linka/šifra za pozivanje prijatelja (kao za referere) ili registraciju na BitMart (kao za recenzente) je jedini način da se potvrdi odnos između referera i recenzenta.

2. I obični korisnici i partneri na kanalu imaju pravo da zarade provizije putem BitMart programa za preporuke. Opšti korisnici mogu uživati ​​u stopi provizije od 20% uz period zarade od 1 godine. Prema ukupnom obimu trgovanja sudija, partneri u kanalu mogu uživati ​​u stopi provizije do 70% uz doživotni period zarade.

3. Partneri na kanalu mogu vratiti određeni dio provizija svojim sudijama (do 15%).

4. Provjerite donju tabelu za nivoe provizije i odgovarajuće periode zarade.

Nivo Kriterijum (T = ukupan obim trgovine u 30 dana od strane svih sudija) Stopa provizije Period zarade Referees' Trading Fee Discount
Basic T 20% 1 godina --
1 1.000.000 USDT ≤T < 5.000.000 USDT 40% Životni vijek Do 15%, 1 godina
2 5.000.000 USDT ≤T < 15.000.000 USDT 50%
3 15.000.000 USDT ≤ T < 150.000.000 USDT 60%
4 T ≥ 150.000.000 USDT 70%

BitMart Spot

1. Period zarade za svakog sudiju je 1 godina. Na primjer, korisnik A poziva korisnika B da se registruje na BitMart 30. juna 2018. godine, a zatim korisnik A može zaraditi provizije od trgovačkih naknada korisnika B do 30. juna 2019. godine.

2. Preporučitelj može zaraditi dva nivoa provizija sa 30% za nivo 1 i 10% za nivo 2. Na primjer, korisnik A poziva korisnika B da se registruje na BitMart, a kasnije korisnik B poziva korisnika C da se registruje na BitMart. Tada korisnik A može zaraditi 30% trgovačkih naknada korisnika B i 10% trgovačkih naknada korisnika C kao provizije.

3. Provjerite donju tabelu za nivoe provizije i odgovarajuće periode zarade.

Nivo Stopa provizije Period zarade
Komisija od direktnih sudija 30% 1 godina
Provizije od pomoćnih sudija 10%

Odredbe i uslovi

1. Svaki BitMart korisnik će imati jedinstvenu referentnu vezu/kod. Sa ovom vezom/kodom, refereri mogu istovremeno zaraditi provizije od sudija na spot tržištu i na tržištu fjučersa.

2. Molimo provjerite ispod za provizije koje stječu kvalifikovanost u vezi sa vašim postojećim sudijama (onima koji su se registrovali sa vašom referentnom vezom/kodom prije nadogradnje programa).

Ako je period između datuma registracije sudije i 23. aprila 2020. ≤ 365 dana, referer može zaraditi provizije od sudijskih naknada za trgovanje i na BitMart Spot i BitMart Futures.

Ako je period između datuma registracije sudije i 23. aprila 2020. > 365 dana, referer ne može zaraditi nikakvu proviziju od sudije.

Za vaše nove sudije (one koji su se registrovali sa vašom referentnom vezom/kodom nakon nadogradnje programa), pogledajte gornje dvije tabele za nivoe provizije i periode zarade.

3. Provizije će se generirati svaka 24 sata (00:00 - 24:00 UTC) i izdavati korisniku (preporučiocu) po važećem kursu sljedećeg dana.

4. Korisnici i partneri u kanalu čije ponašanje je prekršilo BitMart pravila kontrole rizika neće imati pravo na bilo kakve provizije. Obim trgovine koji je uklonjen zbog kršenja neće se računati u mjesečnoj procjeni partnera kanala.

5. Korištenje duplikata ili lažnih naloga za samopozivanje NIJE dozvoljeno. BitMart će diskvalificirati sve račune koji krše pravila od zarade provizija ili davanja popusta na naknadu za trgovanje.

Thank you for rating.