BitMart खाता - BitMart Nepal - BitMart नेपाल

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


बिटमार्ट खाता कसरी दर्ता गर्ने [PC]

इमेल ठेगाना संग दर्ता गर्नुहोस्

चरण 1: https://www.bitmart.com मा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् [ सुरु गर्नुहोस्]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 2: तपाईं या त इमेल वा मोबाइल मार्फत दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हामी उदाहरणको रूपमा इमेल द्वारा दर्ता लिन्छौं । क्लिक गर्नुहोस् [ इमेल ]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 3: [ तपाईँको इमेल ठेगाना] प्रविष्ट गर्नुहोस् [ लगइन पासवर्ड] सेट गर्नुहोस्

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 4: यदि तपाईंलाई अरूले आमन्त्रित गरेको छ भने, [ निमन्त्रणा कोड थप्नुहोस् ] मा क्लिक गर्नुहोस् [ तपाईंको रेफरल कोड ] प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि होइन भने, यो खण्ड छोड्नुहोस्।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्नेBitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 5: जाँच गर्नुहोस् [ प्रयोगकर्ता सम्झौता र निजी नीति]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 6: क्लिक गर्नुहोस् [ दर्ता गर्नुहोस्]त्यसपछि तपाईले इमेल प्रमाणिकरण पृष्ठ देख्नुहुनेछ ।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 7: [ तपाईंको दर्ता गरिएको इमेल] जाँच गर्नुहोस् , र छ-अङ्कको [ इमेल प्रमाणिकरण कोड] प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् [ पेश गर्नुहोस्]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

बधाई छ, तपाईं तयार हुनुहुन्छ! अब तपाईं BitMart पहुँच गर्न र आफ्नो मनपर्ने क्रिप्टो व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्नेतपाईंको खाता र सम्पत्तिहरूको सुरक्षालाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई सकेसम्म चाँडो दुई-कारक प्रमाणीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ।

फोन नम्बरको साथ दर्ता गर्नुहोस्

चरण 1: https://www.bitmart.com मा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् [ सुरु गर्नुहोस्]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 2: तपाईं या त इमेल वा फोन मार्फत दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हामी उदाहरणको रूपमा फोन मार्फत दर्ता लिन्छौं । क्लिक गर्नुहोस् [ फोन]
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 3: [तपाईँको देशको कोड] , [तपाईँको फोन नम्बर] प्रविष्ट गर्नुहोस् [लगइन पासवर्ड] सेट गर्नुहोस्
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 4: यदि तपाइँ अरूले आमन्त्रित गर्नुभएको हो भने, [निमन्त्रणा कोड थप्नुहोस्] मा क्लिक गर्नुहोस् [ तपाईँको रेफरल कोड] प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि होइन भने, यो खण्ड छोड्नुहोस्।
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 5: जाँच गर्नुहोस् [ प्रयोगकर्ता सम्झौता र निजी नीति]
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 6: क्लिक गर्नुहोस् [ दर्ता गर्नुहोस्]त्यसपछि तपाईंले फोन प्रमाणीकरण पृष्ठ देख्नुहुनेछ ।
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

चरण 7: आफ्नो फोन जाँच गर्नुहोस्, र छ-अङ्कको [ फोन प्रमाणीकरण कोड] प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् [ सबमिट]
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

बधाई छ,
तपाईं तयार हुनुहुन्छ! अब तपाईं BitMart पहुँच गर्न र आफ्नो मनपर्ने क्रिप्टो व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्नेतपाईंको खाता र सम्पत्तिहरूको सुरक्षालाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई सकेसम्म चाँडो दुई-कारक प्रमाणीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ।

बिटमार्ट खाता कसरी दर्ता गर्ने [मोबाइल]

BitMart एप मार्फत दर्ता गर्नुहोस्

चरण 1: तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको बिटमार्ट एप [ बिटमार्ट एप आईओएस ] वा [ बिटमार्ट एप एन्ड्रोइड ] खोल्नुहोस्, [ माथिल्लो बायाँ आइकन] मा क्लिक गर्नुहोस् ।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 2 : क्लिक गर्नुहोस् [ लगइन]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्नेचरण 3: क्लिक गर्नुहोस्[साइन अप ]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 4 : तपाईं या त इमेल वा मोबाइल मार्फत दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हामी उदाहरणको रूपमा इमेल द्वारा दर्ता लिन्छौं । क्लिक गर्नुहोस् [ इमेल]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 5: [तपाईंको इमेल ठेगाना] प्रविष्ट गर्नुहोस् [ लगइन पासवर्ड] सेट गर्नुहोस् ।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 6: यदि तपाईंलाई अरूले आमन्त्रित गरेको छ भने, [ निमन्त्रणा कोड थप्नुहोस् ] मा क्लिक गर्नुहोस् [ तपाईंको रेफरल कोड ] प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि होइन भने, यो खण्ड छोड्नुहोस्।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 7: जाँच गर्नुहोस् [ प्रयोगकर्ता सम्झौता र निजी नीति]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 8: क्लिक गर्नुहोस् [ साइन अप]त्यसपछि तपाईले इमेल प्रमाणीकरण पृष्ठ देख्नुहुनेछ

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 9: तपाईंको दर्ता गरिएको इमेल जाँच गर्नुहोस् , र छ-अङ्कको [ इमेल प्रमाणिकरण कोड] प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् [ सबमिट]

बधाई छ, तपाईं तयार हुनुहुन्छ! अब तपाईं BitMart पहुँच गर्न र आफ्नो मनपर्ने क्रिप्टो व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!

BitMart मा तपाईंको व्यापारलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न, हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई एक पटक दुई-कारक प्रमाणीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ।

मोबाइल वेब (H5) मार्फत दर्ता गर्नुहोस्

चरण 1: आफ्नो फोनमा bitmart.com खोल्नुहोस् , क्लिक गर्नुहोस् [ सुरुवात गर्नुहोस्]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 2 : तपाईं या त इमेल वा मोबाइल मार्फत दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हामी उदाहरणको रूपमा इमेल द्वारा दर्ता लिन्छौं । क्लिक गर्नुहोस् [ इमेल]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्नेचरण 3:[तपाईको इमेल ठेगाना][लगइन पासवर्ड]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 4: यदि तपाईंलाई अरूले आमन्त्रित गरेको छ भने, [ निमन्त्रणा कोड थप्नुहोस् ] मा क्लिक गर्नुहोस् [ तपाईंको रेफरल कोड ] प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि होइन भने, यो खण्ड छोड्नुहोस्।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 5: जाँच गर्नुहोस् [ प्रयोगकर्ता सम्झौता र निजी नीति]

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 6: क्लिक गर्नुहोस् [ दर्ता गर्नुहोस्]त्यसपछि तपाईले इमेल प्रमाणिकरण पृष्ठ देख्नुहुनेछ ।

BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने


चरण 7: तपाईंको दर्ता गरिएको इमेल जाँच गर्नुहोस् , र छ-अङ्कको [ इमेल प्रमाणिकरण कोड] प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् [ सबमिट]
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

बधाई छ, तपाईं तयार हुनुहुन्छ! अब तपाईं BitMart पहुँच गर्न र आफ्नो मनपर्ने क्रिप्टो व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!

BitMart मा तपाईंको व्यापारलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न, हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई एक पटक दुई-कारक प्रमाणीकरण पूरा गर्न आवश्यक छ।

BitMart एप डाउनलोड गर्नुहोस्

BitMart एप iOS डाउनलोड गर्नुहोस्

1. आफ्नो Apple ID मार्फत साइन इन गर्नुहोस्, एप स्टोर खोल्नुहोस्, तल दायाँ कुनामा खोज आइकन चयन गर्नुहोस्; वा यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई आफ्नो फोनमा खोल्नुहोस्: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

2. खोज पट्टीमा [ BitMart] प्रविष्ट गर्नुहोस् र [search] थिच्नुहोस् ।
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

3. यसलाई डाउनलोड गर्न [GET] थिच्नुहोस्।
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

4. स्थापना पछि, गृहपृष्ठमा फर्कनुहोस् र सुरु गर्न आफ्नो Bitmart एप खोल्नुहोस् ।

BitMart एप एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस्

1. Play Store खोल्नुहोस् , खोज पट्टीमा [BitMart] प्रविष्ट गर्नुहोस् र [खोज] थिच्नुहोस् ; वा यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई आफ्नो फोनमा खोल्नुहोस्: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

2. यसलाई डाउनलोड गर्न [स्थापना गर्नुहोस्] क्लिक गर्नुहोस्;
BitMart मा खाता र दर्ता कसरी गर्ने

3. आफ्नो गृह स्क्रिनमा फर्कनुहोस् र सुरु गर्न आफ्नो Bitmart एप खोल्नुहोस् ।

दर्ताको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)

अनबाइन्ड वा मेरो Google 2FA रिसेट गर्नुहोस्

यदि तपाईंले गल्तिले आफ्नो इमेल, फोन, वा Google प्रमाणकमा पहुँच गुमाउनु भयो भने, कृपया आफ्नो Google 2FA रिसेट गर्न तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

तपाईंले आफ्नो Google 2FA अनबाइन्ड वा रिसेट गर्न समर्थन टिकट पेश गर्न आवश्यक छ । सुरु गर्न, तपाईंसँग निम्न कागजातहरू र जानकारीहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्:

1. फोन नम्बर वा इमेल ठेगाना तपाईले BitMart मा दर्ता गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ।

2. तपाईंको आईडी कार्डको अगाडि र पछाडि छविहरू। (छवि र आईडी नम्बर पढ्न योग्य हुनुपर्छ।)

3. तपाईंको परिचय पत्रको अगाडि समातेको तपाईंको फोटो, र तपाईंको समर्थन अनुरोध स्पष्ट गर्ने नोट। (सेल्फी स्वीकार्य छैन। फोटो, आईडी नम्बर, र नोट पढ्न योग्य हुनुपर्छ।)

 • तपाईंको अनुरोधको मिति र व्याख्या नोटमा समावेश हुनुपर्छ, कृपया तलको उदाहरण हेर्नुहोस्:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd), मेरो BitMart खातामा Google 2FA अनबाइन्ड गर्न अनुरोध गर्दै

4. तपाईंको BitMart खातामा वा कुनै पनि जम्मा र निकासी रेकर्डहरूमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको टोकन नामको बारेमा जानकारी। तपाईंले कम्तिमा एउटा जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। हामी तपाईलाई सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछौं ताकि हामी तपाईको अनुरोधलाई छिटो प्रक्रिया गर्न सक्छौं।

5. एक मान्य फोन नम्बर वा इमेल ठेगाना ताकि हाम्रो ग्राहक समर्थन आवश्यक भएमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्छ।

आफ्नो सबै कागजात र जानकारी समर्थन केन्द्र मार्फत पेश गर्नुहोस्: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

कृपया नोट गर्नुहोस्:

यदि तपाईंले आफ्नो BitMart खाताको लागि Identity Authentication (KYC) पूरा गर्नुभएन भने र तपाईंसँग 0.1 BTC भन्दा माथिको कुल ब्यालेन्स छ भने, तपाईंले माथि #3 मा उल्लेख गरिएको जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ कुनै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न असफल भएमा, हामी तपाइँको गुगल 2FA लाई अनबाइन्डिङ वा रिसेट गर्न को लागी तपाइँको अनुरोध अस्वीकार गर्नेछौं।

Google Authenticator एप डाउनलोड गर्नुहोस्

एन्ड्रोइड

तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा Google प्रमाणक प्रयोग गर्न, यो एन्ड्रोइड संस्करण 2.1 वा पछि चलिरहेको हुनुपर्छ।

 1. आफ्नो एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेटमा, Google Play मा जानुहोस्
 2. Google Authenticator खोज्नुहोस्
 3. डाउनलोड र अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्।

आईफोन आईप्याड

आफ्नो iPhone, iPod Touch, वा iPad मा Google Authenticator प्रयोग गर्नको लागि, तपाईंसँग आफ्नो यन्त्रको लागि नवीनतम अपरेटिङ सिस्टम हुनुपर्छ। थप रूपमा, QR कोड प्रयोग गरेर आफ्नो iPhone मा एप सेटअप गर्न, तपाईंसँग 3G मोडेल वा पछिको हुनुपर्छ।

 1. आफ्नो iPhone वा iPad मा, App Store मा जानुहोस्।
 2. Google Authenticator खोज्नुहोस्
 3. डाउनलोड र अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्।

Google Authenticator एप सेटअप गर्दै

एन्ड्रोइड

 1. आफ्नो एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेटमा, गुगल प्रमाणक अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
 2. यदि तपाईंले प्रमाणक प्रयोग गर्नुभएको यो पहिलो पटक हो भने, सुरु गर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस् । नयाँ खाता थप्नको लागि, तल दायाँमा, थप्नुहोस् चयन गर्नुहोस् ।
 3. आफ्नो खातामा आफ्नो मोबाइल उपकरण लिङ्क गर्न:
  • QR कोड प्रयोग गर्दै : बारकोड स्क्यान गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस् यदि प्रमाणक एपले तपाइँको मोबाइल उपकरणमा बारकोड स्क्यानर एप पत्ता लगाउन सक्दैन भने, तपाइँलाई एउटा डाउनलोड र स्थापना गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ बारकोड स्क्यानर एप स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ सेटअप प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, स्थापना चयन गर्नुहोस् , त्यसपछि स्थापना प्रक्रिया मार्फत जानुहोस्। एकपटक एप इन्स्टल भएपछि, Google Authenticator पुन: खोल्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा रहेको QR कोडमा आफ्नो क्यामेरा देखाउनुहोस्।
  • गोप्य कुञ्जी प्रयोग गर्दै : प्रदान गरिएको कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस् , त्यसपछि "खाता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्" बाकसमा तपाईंको बिटमार्ट खाताको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को, कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् अन्तर्गत आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा गोप्य कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कुञ्जी समय आधारित बनाउन छनौट गर्नुभयो , त्यसपछि थप्नुहोस् चयन गर्नुहोस् ।
 4. एप्लिकेसनले काम गरिरहेको छ भनी परीक्षण गर्नको लागि, आफ्नो कम्प्युटरको बक्समा इन्टर c ode अन्तर्गत आफ्नो मोबाइल उपकरणमा प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् , त्यसपछि प्रमाणित गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
 5. यदि तपाईंको कोड सही छ भने, तपाईंले पुष्टिकरण सन्देश देख्नुहुनेछ। सेटअप प्रक्रिया जारी राख्न सम्पन्न क्लिक गर्नुहोस् । यदि तपाईंको कोड गलत छ भने, आफ्नो मोबाइल उपकरणमा नयाँ प्रमाणिकरण कोड उत्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई अझै समस्या भइरहेको छ भने, तपाईंले आफ्नो यन्त्रमा रहेको समय सही छ भनी प्रमाणित गर्न वा सामान्य समस्याहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ

आईफोन आईप्याड

 1. आफ्नो iPhone वा iPad मा, Google Authenticator एप खोल्नुहोस्।
 2. यदि तपाईंले प्रमाणक प्रयोग गर्नुभएको यो पहिलो पटक हो भने, सेटअप सुरु गर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस् । नयाँ खाता थप्नको लागि, तल दायाँमा, थप्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस् ।
 3. आफ्नो खातामा आफ्नो मोबाइल उपकरण लिङ्क गर्न:
  • बारकोड प्रयोग गर्दै : "बारकोड स्क्यान गर्नुहोस्" ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा रहेको QR कोडमा आफ्नो क्यामेरा देखाउनुहोस्।
  • म्यानुअल प्रविष्टि प्रयोग गर्दै : "म्यानुअल प्रविष्टि" ट्याप गर्नुहोस् र तपाईंको BitMart खाताको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि, "कुञ्जी" अन्तर्गत बक्समा आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा गोप्य कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को, समय आधारित खोल्नुहोस् र सम्पन्न ट्याप गर्नुहोस्
 4. यदि तपाईंको कोड सही छ भने, तपाईंले पुष्टिकरण सन्देश देख्नुहुनेछ। पुष्टि गर्न सम्पन्न क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईंको कोड गलत छ भने, आफ्नो मोबाइल उपकरणमा नयाँ प्रमाणिकरण कोड उत्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई अझै समस्या भइरहेको छ भने, तपाईंले आफ्नो यन्त्रमा रहेको समय सही छ भनी प्रमाणित गर्न वा सामान्य समस्याहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ
Thank you for rating.