BitMart Mở tài khoản - BitMart Vietnam - BitMart Việt Nam

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Cách mở tài khoản BitMart [PC]

Mở tài khoản BitMart bằng địa chỉ email

Bước 1: Truy cập https://www.bitmart.com và nhấp vào [ Bắt đầu]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 2: bạn có thể mở tài khoản qua Email hoặc Di động . Ở đây chúng tôi lấy việc mở bằng Email làm ví dụ. Nhấp vào [ Email]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 3: Nhập [ địa chỉ Email của bạn] và đặt [ mật khẩu đăng nhập]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 4: Nếu bạn được người khác mời thì bấm vào [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMartCách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 6: Bấm vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email.

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 7: Kiểm tra email đã đăng ký , nhập mã [ Email Verification code ] gồm 6 chữ số , và nhấn [ Submit]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Xin chúc mừng, bạn đã sẵn sàng! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Để đảm bảo an toàn hơn cho tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn tất xác thực hai yếu tố càng sớm càng tốt.

Mở tài khoản BitMart bằng số điện thoại

Bước 1: Truy cập https://www.bitmart.com và nhấp vào [ Bắt đầu]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 2: bạn có thể mở tài khoản qua Email hoặc Điện thoại . Ở đây chúng tôi lấy mở bằng Điện thoại làm ví dụ. Nhấp vào [ Điện thoại ]
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 3: Nhập [ mã quốc gia của bạn ] , [ số điện thoại của bạn ] và đặt [ mật khẩu đăng nhập ]
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 4 : Nếu bạn được người khác mời thì bấm [ Thêm mã mời ] và nhập [ mã giới thiệu của bạn ] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMartBước 6: Nhấp vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh điện thoại.
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 7: Kiểm tra điện thoại của bạn và nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại ] và nhấp vào [ Gửi ]
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Xin chúc mừng,
bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Để đảm bảo an toàn hơn cho tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn tất xác thực hai yếu tố càng sớm càng tốt.

Cách mở tài khoản BitMart [Di động]

Mở tài khoản BitMart qua ứng dụng BitMart

Bước 1: Mở Ứng dụng BitMart [ Ứng dụng BitMart IOS ] hoặc [ Ứng dụng BitMart Android ] bạn đã tải xuống, nhấp vào [biểu tượng phía trên bên trái]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 2 : Bấm vào [ Đăng nhập]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMartBước 3: Bấm vào[Đăng ký]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 4 : Bạn có thể mở một tài khoản bằng Email hoặc Điện thoại di động . Ở đây chúng tôi lấy việc mở bằng Email làm ví dụ. Nhấp vào [ Email]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 5: Nhập [ địa chỉ Email của bạn] và đặt [mật khẩu đăng nhập]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 6: Nếu bạn được người khác mời thì bấm [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 7: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 8: Nhấp vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 9: Kiểm tra email đã đăng ký , nhập 6 chữ số [ Email Verification code ] và nhấn [ Submit]

Xin chúc mừng, bạn đã sẵn sàng! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Để bảo mật tốt hơn các giao dịch của bạn tại BitMart, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố một lần.

Mở Tài khoản BitMart qua Mobile Web (H5)

Bước 1: Mở bitmart.com trên điện thoại, bấm vào [ Bắt đầu ]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 2 : bạn có thể mở bằng Email hoặc Điện thoại di động . Ở đây chúng tôi lấy việc mở bằng Email làm ví dụ. Nhấp vào [ Email]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 3 : Nhập [ địa chỉ Email của bạn} và đặt [ mật khẩu đăng nhập]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMartBước 4:Nếu bạn được người khác mời thì bấm vào[Thêm mã mời]và nhập[mã giới thiệu của bạn]. Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart


Bước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 6: Bấm vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email.

Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Bước 7: Kiểm tra email đã đăng ký , nhập mã [ Email Verification code ] gồm 6 chữ số , và nhấn [ Submit]
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

Xin chúc mừng, bạn đã sẵn sàng! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Để bảo mật tốt hơn các giao dịch của bạn tại BitMart, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố một lần.

Tải xuống ứng dụng BitMart


Tải xuống ứng dụng BitMart cho iOS

1. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn, mở App Store, Chọn biểu tượng tìm kiếm ở góc dưới cùng bên phải; hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

2. Nhập “ BitMart ” vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm.
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

3. Nhấn [ GET ] để tải xuống.
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

4. Sau khi cài đặt, hãy quay lại trang chủ và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Tải xuống ứng dụng BitMart cho Android

1. Mở Cửa hàng Play, nhập “ BitMart ” vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm; Hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

2. Nhấp vào Cài đặt để tải xuống;
Cách mở tài khoản giao dịch trong BitMart

3. Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hủy liên kết hoặc Đặt lại Google 2FA của tôi

Nếu bạn vô tình mất quyền truy cập vào email, điện thoại hoặc Google Authenticator của mình, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lại Google 2FA của bạn.

Bạn cần gửi một vé hỗ trợ để hủy liên kết hoặc đặt lại Google 2FA của mình. Để bắt đầu, hãy đảm bảo bạn mang theo các tài liệu và thông tin sau:

1. Số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký trên BitMart.

2. Hình ảnh mặt trước và mặt sau của CMND. (Hình ảnh và số ID phải rõ ràng.)

3. Ảnh chụp mặt trước Chứng minh thư của bạn và ghi chú nêu rõ yêu cầu hỗ trợ của bạn. (Không chấp nhận chụp ảnh tự sướng. Ảnh, số ID và ghi chú phải rõ ràng.)

 • Ngày và giải thích về yêu cầu của bạn PHẢI được đưa vào ghi chú, vui lòng xem ví dụ bên dưới:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd), yêu cầu hủy liên kết Google 2FA trong tài khoản BitMart của tôi

4. Thông tin về tên mã thông báo có nhiều tài sản nhất trong tài khoản BitMart của bạn HOẶC mọi hồ sơ gửi và rút tiền. Bạn PHẢI cung cấp ít nhất một thông tin. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn.

5. Số điện thoại hoặc địa chỉ email hợp lệ để bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu cần.

Gửi tất cả tài liệu và thông tin của bạn qua Trung tâm hỗ trợ: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Xin lưu ý:

Nếu bạn chưa hoàn thành Xác thực danh tính (KYC) cho tài khoản BitMart của mình và bạn có tổng số dư lớn hơn 0,1 BTC, thì bạn PHẢI cung cấp thông tin được đề cập trong #3 ở trên. Nếu bạn không cung cấp bất kỳ thông tin bắt buộc nào, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu hủy liên kết hoặc đặt lại Google 2FA của bạn.

Tải xuống ứng dụng Google Authenticator

Android

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android của bạn, thiết bị đó phải chạy phiên bản Android 2.1 trở lên.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy truy cập Google Play .
 2. Tìm kiếm Google Authenticator .
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

iPhone iPad

Để sử dụng Google Authenticator trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad, bạn phải có hệ điều hành mới nhất cho thiết bị của mình. Ngoài ra, để thiết lập ứng dụng trên iPhone của bạn bằng mã QR, bạn phải có kiểu máy 3G trở lên.

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy truy cập App Store.
 2. Tìm kiếm Google Authenticator .
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng Google Authenticator

Android

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn Bắt đầu . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn Thêm .
 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã QR : Chọn Quét mã vạch . Nếu ứng dụng Authenticator không thể định vị ứng dụng quét mã vạch trên thiết bị di động của bạn, thì bạn có thể được nhắc tải xuống và cài đặt một ứng dụng. Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch để có thể hoàn tất quy trình thiết lập, hãy chọn Cài đặt , sau đó thực hiện quy trình cài đặt. Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy mở lại Google Authenticator, sau đó hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng khóa bí mật : Chọn Nhập khóa được cung cấp , sau đó nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn vào hộp "Nhập tên tài khoản". Tiếp theo, nhập mã khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn dưới phần Nhập mã . Đảm bảo rằng bạn đã chọn làm khóa Dựa trên thời gian , sau đó chọn Thêm .
 4. Để kiểm tra xem ứng dụng có đang hoạt động hay không, hãy nhập mã xác minh trên thiết bị di động của bạn vào hộp trên máy tính bên dưới Nhập , sau đó nhấp vào Xác minh.
 5. Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấn Done để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các vấn đề phổ biến .

iPhone iPad

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn vào Bắt đầu thiết lập . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm .
 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng Mã vạch : Nhấn vào "Quét mã vạch" rồi hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng Nhập thủ công : Nhấn vào "Nhập thủ công" và nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn. Sau đó, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên dưới "Chìa khóa". Tiếp theo, bật Dựa trên thời gian và nhấn Xong.
 4. Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấn Xong để xác nhận. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các vấn đề phổ biến .
Thank you for rating.