Chương trình liên kết BitMart - BitMart Vietnam - BitMart Việt Nam

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BitMart


Tài khoản giới thiệu của bạn

Bước 1 : Đối với người dùng website, sau khi đăng nhập, click vào [Earn 70% Commission] khi rê chuột vào địa chỉ email của bạn trên website. Đối với người dùng APP, hãy đăng nhập và nhấp vào [Mời bạn bè] trên ứng dụng BitMart.

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BitMart

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BitMart


Bước 2 : Đối với người dùng trang web, hãy cuộn xuống phần [Phương thức chia sẻ của tôi] . Từ trang này, bạn có thể sao chép liên kết giới thiệu của mình và gửi cho bạn bè. Đối với người dùng APP, hãy nhấp vào [MỜI NGAY] .

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BitMart

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BitMart


Bước 3 : Bạn bè của bạn có thể nhấp vào liên kết giới thiệu (hoặc nhập mã giới thiệu khi đăng ký) và đăng ký tài khoản BitMart.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn đã hoàn tất! Bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền hoa hồng từ phí giao dịch của bạn bè (trên BitMart Spot và Futures) trong thời gian hợp lệ.

Lời khuyên: Bạn càng có nhiều lượt giới thiệu, bạn càng nhận được nhiều phí hoa hồng! Vui thích!

Có tài nguyên phong phú? Quản lý nền tảng truyền thông của riêng bạn? Đăng ký ngay bây giờ để trở thành Đối tác Kênh của chúng tôi để nhận tỷ lệ hoa hồng cao hơn (tối đa 70%) và chiết khấu phí giao dịch (tối đa 15%) cho các lượt giới thiệu của bạn.

Chương trình giới thiệu BitMart

BitMart sẽ chính thức nâng cấp chương trình giới thiệu vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kể từ đó, người dùng có thể kiếm tiền hoa hồng từ người giới thiệu trên thị trường Giao ngay và Hợp đồng bằng cách sử dụng cùng một mã giới thiệu. Các quy tắc khác nhau sẽ được áp dụng cho Hợp đồng BitMart Spot và BitMart.


Điểm BitMart

1. Thời hạn hưởng lương của mỗi trọng tài là 1 năm. Ví dụ: Người dùng A mời Người dùng B đăng ký tại BitMart vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, sau đó Người dùng A có thể kiếm tiền hoa hồng từ phí giao dịch của Người dùng B cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.

2. Người giới thiệu có thể kiếm được hai bậc hoa hồng với 30% cho bậc 1 và 10% cho bậc 2. Ví dụ: Người dùng A mời Người dùng B đăng ký tại BitMart và sau đó Người dùng B mời Người dùng C đăng ký tại BitMart. Sau đó, Người dùng A có thể kiếm được 30% phí giao dịch của Người dùng B và 10% phí giao dịch của Người dùng C dưới dạng hoa hồng.

3. Kiểm tra bảng dưới đây để biết mức hoa hồng và thời gian kiếm tiền tương ứng.

Cấp độ Tỷ lệ hoa hồng Kỳ thu nhập
Hoa hồng từ trọng tài trực tiếp 30% 1 năm
Hoa hồng từ các trọng tài phụ 10%


Các điều khoản và điều kiện

1. Mỗi người dùng BitMart sẽ có một liên kết/mã giới thiệu duy nhất. Với liên kết/mã này, người giới thiệu có thể kiếm tiền hoa hồng từ người giới thiệu trên cả thị trường Giao ngay và thị trường Hợp đồng cùng một lúc.

2. Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết tính đủ điều kiện kiếm tiền hoa hồng liên quan đến người giới thiệu hiện có của bạn (những người đã đăng ký bằng liên kết/mã giới thiệu của bạn trước khi nâng cấp chương trình).

Nếu khoảng thời gian từ ngày đăng ký của người được giới thiệu đến ngày 23 tháng 4 năm 2020 ≤ 365 ngày, thì người giới thiệu có thể kiếm được hoa hồng từ phí giao dịch của người được giới thiệu trên cả Hợp đồng BitMart Spot và BitMart.

Nếu khoảng thời gian từ ngày đăng ký của người được giới thiệu đến ngày 23 tháng 4 năm 2020 > 365 ngày, người giới thiệu không thể kiếm được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ người được giới thiệu.

Đối với những người được giới thiệu mới của bạn (những người đã đăng ký bằng liên kết/mã giới thiệu của bạn sau khi nâng cấp chương trình), vui lòng kiểm tra hai bảng trên để biết các mức tỷ lệ hoa hồng và thời gian kiếm tiền.

3. Hoa hồng sẽ được tạo sau mỗi 24 giờ (00:00 - 24:00 UTC) và được cấp cho người dùng (người giới thiệu) theo tỷ giá hối đoái hiện tại vào ngày hôm sau.

4. Người dùng và đối tác kênh có hành vi vi phạm Quy tắc kiểm soát rủi ro BitMart sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào. Khối lượng giao dịch bị xóa do vi phạm sẽ không được tính vào đánh giá hàng tháng của đối tác kênh.

5. KHÔNG được phép sử dụng các tài khoản trùng lặp hoặc giả mạo để tự mời. BitMart sẽ loại bỏ bất kỳ tài khoản nào vi phạm các quy tắc để kiếm tiền hoa hồng hoặc đưa ra chiết khấu phí giao dịch.

Thank you for rating.