BitMart hasaba alyş bonusy - 20 BMX gazanyň

BitMart hasaba alyş bonusy - 20 BMX gazanyň
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 20 BMX

BitMart hasaba alyş

BitMart-da mugt 20 BMX belligini almak aňsat we ýönekeý iş.


20 mugt BMX BitMart nädip almaly

  1. BitMart web sahypasyna giriň
  2. E-poçta salgyňyzy ýazyň we tassyklaň.
  3. 20 BMX alyň - bu siziň etmeli zadyňyz
BitMart hasaba alyş bonusy - 20 BMX gazanyň


Şertler we şertler

  • Hasaba alyşdan gazanan BMX, 0.01 BTC-den uly ýa-da deň geleşik gutarýançaňyz hasabyňyzda doňdurylar;
  • “BitMart” bu mahabat üçin ähli hukuklary özünde saklaýar;
  • BitMart ulanyjylaryň maglumatlaryny üns bilen gözden geçirer, galp ýa-da e-poçta hasaplaryny köpeltmäň. Detüze çykarylandan soň ähli bonus yza çekiler;
  • Bu mahabatyň gutarýan senesi we wagty BitMart tarapyndan soň yglan ediler.
Thank you for rating.