BitMart Aragatnaşyk

BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly


“BitMart” onlaýn söhbetdeşlik

“BitMart” dellaly bilen habarlaşmagyň iň amatly usullaryndan biri, islendik meseläni mümkin boldugyça çalt çözmäge mümkinçilik berýän 24/7 goldawy bilen onlaýn söhbetdeşlik ulanmakdyr. Söhbetdeşligiň esasy artykmaçlygy, BitMart-yň size nädip çalt jogap berýändigi.

1. Sag burçuň aşagyndaky [Kömek]
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly

düwmesine basyň 2. [Live Chat]
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly

basyň 3. Adyňyzy , e -poçtaňyzy we habaryňyzy giriziň ; Soňra [Çat başla] düwmesine basyň
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly

“BitMart” kömek merkezi

Kömek merkezi: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

1. Baş sahypanyň aşagyndaky [Kömek merkezine] basyň.
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly

2. [Haýyş ibermek]
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly


basyň 3. Talap sahypasyny iberiň; we soňra [Ibermek] düwmesine basyň
BitMart goldawyna nädip ýüz tutmaly

E-poçta arkaly BitMart kömegi

E-poçta arkaly goldaw bilen habarlaşmagyň başga bir usuly. Şonuň üçin [email protected] e-poçta iberip bilersiňiz . Hasaba alyş e-poçtaňyzy ulanmagy maslahat berýäris. BitMart-da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy göz öňünde tutýaryn. Şeýlelik bilen, “BitMart” söwda hasabyňyzy ulanan e-poçtaňyz arkaly tapyp biler.

Sosial ulgamlar arkaly BitMart bilen habarlaşyň


BitMart goldawyna ýüz tutmagyň ýene bir usuly Sosial Media. Eger bar bolsa
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!