BitMart เปิดบัญชี - BitMart Thailand - BitMart ประเทศไทย

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


วิธีเปิดบัญชี BitMart [PC]

เปิดบัญชี BitMart ด้วยที่อยู่อีเมล

ขั้นตอนที่ 1:ไป ที่ https://www.bitmart.com แล้วคลิก [ เริ่มต้น]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถเปิดบัญชีด้วย อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การเปิดทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 3: ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และตั้งค่า[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 4: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น คลิก [ เพิ่มรหัสเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMartวิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 6: คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก [ ส่ง]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

เพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีและทรัพย์สินของคุณให้ดียิ่งขึ้น เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

เปิดบัญชี BitMart ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 1:ไป ที่ https://www.bitmart.com แล้วคลิก [ เริ่มต้น]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถเปิดบัญชี ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ที่นี่เราใช้การเปิดทางโทรศัพท์เป็นตัวอย่าง คลิก [ โทรศัพท์]
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 3: ป้อน[ รหัสประเทศของคุณ] , [ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ] และตั้งค่า [ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 4: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น ให้คลิก [ เพิ่มรหัสคำเชิญ] และป้อน[ รหัสผู้อ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMartขั้นตอนที่ 6: คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันทางโทรศัพท์
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ และป้อน [ รหัสยืนยันโทรศัพท์] 6 หลักแล้วคลิก [ ส่ง]
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ยินดีด้วย
คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

เพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีและทรัพย์สินของคุณให้ดียิ่งขึ้น เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

วิธีเปิดบัญชี BitMart [มือถือ]

เปิดบัญชี BitMart ผ่านแอพ BitMart

ขั้นตอนที่ 1:เปิดแอป BitMart [ BitMart App IOS ] หรือ [ BitMart App Android ] ที่คุณดาวน์โหลด คลิก[ไอคอนซ้ายบน]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2 : คลิก [ เข้าสู่ระบบ]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMartขั้นตอนที่ 3: คลิก[ลงทะเบียน]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 4 : คุณสามารถเปิดบัญชีด้วย อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การเปิดทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และตั้งค่า[รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 6: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น คลิก [ เพิ่มรหัสเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 8: คลิก [ลงทะเบียน] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 9:ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก [ ส่ง]

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

เพื่อให้การซื้อขายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ BitMart เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งครั้ง

เปิดบัญชี BitMart ผ่านเว็บมือถือ (H5)

ขั้นตอนที่ 1:เปิดbitmart.com บนโทรศัพท์ของคุณ คลิก[ เริ่มต้น]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2 : คุณสามารถเปิดด้วย อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การเปิดทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 3 : ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ}และตั้งค่า[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMartขั้นตอนที่ 4:หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น ให้คลิก[เพิ่มรหัสเชิญ]และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 6:คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก [ ส่ง]
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

เพื่อให้การซื้อขายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ BitMart เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งครั้ง

ดาวน์โหลดแอพ BitMart


ดาวน์โหลดแอพ BitMart iOS

1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ เปิด App Store เลือกไอคอนค้นหาที่มุมล่างขวา หรือคลิกที่ลิงค์นี้แล้วเปิดบนโทรศัพท์ของคุณ: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

2. ป้อน “ BitMart ” ในแถบค้นหาแล้วกดค้นหา
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

3. กด [ GET ] เพื่อดาวน์โหลด
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

4. หลังจากการติดตั้ง ให้กลับไปที่หน้าแรกและเปิดแอพ Bitmart ของคุณเพื่อเริ่มต้น

ดาวน์โหลดแอพ BitMart สำหรับ Android

1. เปิด Play Store ป้อน “ BitMart ” ในแถบค้นหาแล้วกดค้นหา หรือคลิกที่ลิงค์นี้แล้วเปิดบนโทรศัพท์ของคุณ: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

2. คลิกติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลด;
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายใน BitMart

3. กลับไปที่หน้าจอหลักของคุณและเปิดแอพ Bitmart เพื่อเริ่มต้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เลิกผูกหรือรีเซ็ต Google 2FA ของฉัน

หากคุณสูญเสียการเข้าถึงอีเมล โทรศัพท์ หรือ Google Authenticator โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ

คุณต้องส่ง ตั๋ว สนับสนุน เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงหรือรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ ในการเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้กับคุณ:

1. หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนกับ BitMart

2. รูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน (รูปภาพและเลขประจำตัวประชาชนต้องสามารถอ่านได้)

3. รูปถ่ายของคุณที่ถือด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และข้อความชี้แจงคำขอรับการสนับสนุนของคุณ (ไม่รับไม้เซลฟี่ รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน และหมายเหตุ ต้องอ่านได้ชัดเจน)

 • ต้องระบุวันที่และคำอธิบายคำขอของคุณในหมายเหตุ โปรดดูตัวอย่างด้านล่าง:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd) ขอให้ยกเลิกการเชื่อมโยง Google 2FA ในบัญชี BitMart ของฉัน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อโทเค็นที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในบัญชี BitMart ของคุณ หรือบันทึกการฝากและถอนใดๆ คุณต้องให้ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ เราขอแนะนำให้คุณให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้เร็วขึ้น

5. หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราสามารถติดต่อคุณได้หากจำเป็น

ส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านทางศูนย์สนับสนุน: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

โปรดทราบ:

หากคุณไม่ได้ยืนยันตัวตน (KYC) สำหรับบัญชี BitMart ของคุณและคุณมียอดเงินรวมมากกว่า 0.1 BTC คุณต้องให้ข้อมูลที่กล่าวถึงใน #3 ข้างต้น หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นใดๆ เราจะปฏิเสธคำขอยกเลิกการผูกมัดหรือรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ

ดาวน์โหลดแอป Google Authenticator

แอนดรอยด์

หากต้องการใช้ Google Authenticator บนอุปกรณ์ Android อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้ Android เวอร์ชัน 2.1 หรือใหม่กว่า

 1. บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ไปที่ Google Play
 2. ค้นหา Google Authenticator
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ไอโฟน ไอแพด

หากต้องการใช้ Google Authenticator บน iPhone, iPod Touch หรือ iPad คุณต้องมีระบบปฏิบัติการล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ ในการตั้งค่าแอพบน iPhone ของคุณโดยใช้รหัส QR คุณต้องมีรุ่น 3G หรือใหม่กว่า

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่ App Store
 2. ค้นหา Google Authenticator
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

การตั้งค่าแอป Google Authenticator

แอนดรอยด์

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปพลิเคชัน Google Authenticator
 2. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Authenticator ให้แตะ เริ่มต้น หากต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ที่ด้านล่างขวา ให้ เลือกเพิ่ม
 3. ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือของคุณกับบัญชีของคุณ:
  • การใช้คิวอาร์โค้ด : เลือก สแกนบาร์โค้ด หากแอป Authenticator ไม่พบแอปเครื่องสแกนบาร์โค้ดบนอุปกรณ์พกพาของคุณ คุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง หากคุณต้องการติดตั้งแอปเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ติดตั้งจากนั้นทำตามขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแอปแล้ว ให้เปิด Google Authenticator อีกครั้ง จากนั้นเล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • การใช้รหัสลับ : เลือก ป้อนรหัสที่ให้มาจากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี BitMart ของคุณในช่อง "ป้อนชื่อบัญชี" จากนั้น ป้อนรหัสลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ ป้อนรหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกที่จะสร้างคีย์ ตามเวลา จากนั้น เลือกเพิ่ม
 4. หากต้องการทดสอบว่าแอปพลิเคชันทำงานอยู่ ให้ป้อนรหัสยืนยันบนอุปกรณ์มือถือของคุณลงในช่องบนคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ Enter c odeจากนั้นคลิก Verify
 5. หากรหัสของคุณถูกต้อง คุณจะเห็นข้อความยืนยัน คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไป หากรหัสของคุณไม่ถูกต้อง ให้ลองสร้างรหัสยืนยันใหม่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นป้อนรหัสนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณยังพบปัญหาอยู่ คุณอาจต้องตรวจสอบว่า เวลาบนอุปกรณ์ของคุณถูกต้อง หรืออ่านเกี่ยวกับ ปัญหาทั่วไป

ไอโฟน ไอแพด

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปพลิเคชัน Google Authenticator
 2. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Authenticator ให้แตะ เริ่มการตั้งค่า หากต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ที่ด้านขวาล่าง ให้ แตะเพิ่ม
 3. ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือของคุณกับบัญชีของคุณ:
  • การใช้บาร์โค้ด : แตะ "สแกนบาร์โค้ด" จากนั้นเล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • การใช้รายการด้วยตนเอง : แตะ "รายการด้วยตนเอง" และป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี BitMart ของคุณ จากนั้นป้อนรหัสลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณลงในช่องใต้ "คีย์" ถัดไป เปิดตาม เวลา แล้วแตะ เสร็จสิ้น
 4. หากรหัสของคุณถูกต้อง คุณจะเห็นข้อความยืนยัน คลิก เสร็จสิ้น เพื่อยืนยัน หากรหัสของคุณไม่ถูกต้อง ให้ลองสร้างรหัสยืนยันใหม่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นป้อนรหัสนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณยังพบปัญหาอยู่ คุณอาจต้องตรวจสอบว่า เวลาบนอุปกรณ์ของคุณถูกต้อง หรืออ่านเกี่ยวกับ ปัญหาทั่วไป
Thank you for rating.