نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


نحوه ثبت حساب در BitMart

نحوه ثبت حساب BitMart [PC]

با آدرس ایمیل ثبت نام کنید

مرحله 1: از https://www.bitmart.com دیدن کنید و روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 2: می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 3: [ آدرس ایمیل خود] را وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMartنحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 5: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 6: روی [ ثبت نام ] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد.

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 7: [ ایمیل ثبت شده خود] را بررسی کنید و [ کد تأیید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMartبرای ایمن سازی بهتر امنیت حساب و دارایی های شما، از کاربران خود می خواهیم که احراز هویت دو مرحله ای را در اسرع وقت تکمیل کنند.

با شماره تلفن ثبت نام کنید

مرحله 1: از https://www.bitmart.com دیدن کنید و روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 2: می توانید از طریق ایمیل یا تلفن ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق تلفن را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ تلفن] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 3: [ کد کشور خود] ، [شماره تلفن خود] را وارد کنید و [یک رمز ورود برای ورود به سیستم] تنظیم کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 5: [ قرارداد کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 6: روی [ ثبت نام] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید تلفن را مشاهده خواهید کرد.
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

مرحله 7: تلفن خود را بررسی کنید و [ کد تأیید تلفن] شش رقمی را وارد کنید ، و روی [ ارسال] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

تبریک، آماده
اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMartبرای ایمن سازی بهتر امنیت حساب و دارایی های شما، از کاربران خود می خواهیم که احراز هویت دو مرحله ای را در اسرع وقت تکمیل کنند.

نحوه ثبت حساب BitMart [موبایل]

از طریق اپلیکیشن BitMart ثبت نام کنید

مرحله 1: برنامه BitMart [ BitMart App IOS ] یا [ BitMart App Android ] را که دانلود کرده اید باز کنید، روی [ نماد سمت چپ بالا] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 2 : روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 3 : روی [ ثبت نام] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMartمرحله 4 : می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 5: [آدرس ایمیل خود را] وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 6: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 7: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 8: روی [ Sign Up] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 9: ایمیل ثبت شده خود را بررسی کنید و [ کد تایید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

برای ایمن سازی بهتر معاملات خود در BitMart، از کاربران خود می خواهیم که یک بار احراز هویت دو مرحله ای را تکمیل کنند.

ثبت نام از طریق وب موبایل (H5)

مرحله 1: bitmart.com را در تلفن خود باز کنید، روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 2 : می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 3 : [ آدرس ایمیل خود] را وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 5: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید .

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMartمرحله 6: روی [ ثبت نام] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد.

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


مرحله 7: ایمیل ثبت شده خود را بررسی کنید و [ کد تایید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

برای ایمن سازی بهتر معاملات خود در BitMart، از کاربران خود می خواهیم که یک بار احراز هویت دو مرحله ای را تکمیل کنند.

برنامه BitMart را دانلود کنید

برنامه BitMart iOS را دانلود کنید

1. با Apple ID خود وارد شوید، App Store را باز کنید، نماد جستجو را در گوشه سمت راست پایین انتخاب کنید. یا روی این پیوند کلیک کنید سپس آن را در تلفن خود باز کنید: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

2. [ BitMart] را در نوار جستجو وارد کنید و [search] را فشار دهید .
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

3. [GET] را برای دانلود فشار دهید.
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

4. پس از نصب، به صفحه اصلی بازگردید و برنامه Bitmart را باز کنید تا شروع کنید .

دانلود اپلیکیشن بیت مارت اندروید

1. فروشگاه Play را باز کنید، [BitMart] را در نوار جستجو وارد کنید و [search] را فشار دهید . یا روی این لینک کلیک کنید و سپس آن را در تلفن خود باز کنید: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

2. برای دانلود روی [Install] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

3. برای شروع به صفحه اصلی خود برگردید و برنامه Bitmart را باز کنید .

سوالات متداول (FAQ) در مورد ثبت نام

لغو اتصال یا بازنشانی My Google 2FA

اگر به طور تصادفی دسترسی به ایمیل، تلفن یا Google Authenticator خود را از دست دادید، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید تا Google 2FA خود را بازنشانی کنید.

برای باز کردن یا بازنشانی Google 2FA خود باید یک بلیط پشتیبانی ارسال کنید. برای شروع، مطمئن شوید که مدارک و اطلاعات زیر را همراه خود دارید:

1. شماره تلفن یا آدرس ایمیلی که برای ثبت نام در BitMart استفاده می کنید.

2. تصاویر جلو و پشت کارت شناسایی شما. (تصاویر و شماره شناسه باید خوانا باشند.)

3. عکسی از شما که جلوی کارت شناسایی خود را در دست گرفته اید و یادداشتی که درخواست پشتیبانی شما را مشخص می کند. (عکس سلفی قابل قبول نیست. عکس، شماره شناسنامه و یادداشت باید خوانا باشد.)

 • تاریخ و توضیح درخواست شما باید در یادداشت گنجانده شود، لطفاً به مثال زیر مراجعه کنید:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd)، درخواست لغو پیوند Google 2FA در حساب BitMart من

4. اطلاعات مربوط به نام رمز دارای بیشترین دارایی در حساب BitMart شما یا هرگونه سوابق سپرده و برداشت. شما باید حداقل یک اطلاعات ارائه دهید. اکیداً توصیه می کنیم تا حد امکان اطلاعات بیشتری را ارائه دهید تا بتوانیم درخواست شما را سریعتر پردازش کنیم.

5. یک شماره تلفن یا آدرس ایمیل معتبر تا در صورت نیاز پشتیبانی مشتری ما با شما تماس بگیرد.

تمام اسناد و اطلاعات خود را از طریق مرکز پشتیبانی ارسال کنید: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

لطفا توجه داشته باشید:

اگر احراز هویت (KYC) را برای حساب BitMart خود تکمیل نکرده اید و کل موجودی آن بیشتر از 0.1 BTC است، باید اطلاعات ذکر شده در شماره 3 بالا را ارائه دهید. اگر اطلاعات لازم را ارائه نکردید، درخواست شما برای لغو اتصال یا بازنشانی Google 2FA شما را رد می‌کنیم.

برنامه Google Authenticator را دانلود کنید

اندروید

برای استفاده از Google Authenticator در دستگاه Android خود، باید دارای Android نسخه 2.1 یا بالاتر باشد.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android خود، از Google Play دیدن کنید .
 2. Google Authenticator را جستجو کنید.
 3. اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.
آیفون آیپد

برای استفاده از Google Authenticator در iPhone، iPod Touch یا iPad خود، باید آخرین سیستم عامل دستگاه خود را داشته باشید. علاوه بر این، برای راه‌اندازی برنامه در آیفون خود با استفاده از کد QR، باید یک مدل 3G یا بالاتر داشته باشید.

 1. در iPhone یا iPad خود، از App Store دیدن کنید.
 2. Google Authenticator را جستجو کنید.
 3. اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.

راه اندازی برنامه Google Authenticator

اندروید
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android خود، برنامه Google Authenticator را باز کنید.
 2. اگر اولین بار است که از Authenticator استفاده می‌کنید، روی Begin ضربه بزنید . برای افزودن حساب جدید، در پایین سمت راست، افزودن را انتخاب کنید .
 3. برای پیوند دادن دستگاه تلفن همراه خود به حساب خود:
  • استفاده از کد QR : اسکن بارکد را انتخاب کنید . اگر برنامه Authenticator نتواند یک برنامه اسکنر بارکد را در دستگاه تلفن همراه شما پیدا کند، ممکن است از شما خواسته شود که یکی را دانلود و نصب کنید. اگر می‌خواهید یک برنامه اسکنر بارکد نصب کنید تا بتوانید فرآیند راه‌اندازی را کامل کنید، Install را انتخاب کنید ، سپس مراحل نصب را طی کنید. پس از نصب برنامه، Google Authenticator را دوباره باز کنید، سپس دوربین خود را به سمت کد QR روی صفحه رایانه بگیرید.
  • استفاده از کلید مخفی : کلید ارائه شده را وارد کنید، سپس آدرس ایمیل حساب BitMart خود را در کادر "نام حساب را وارد کنید" وارد کنید. در مرحله بعد، کلید مخفی را در صفحه رایانه خود در زیر کد را وارد کنید . مطمئن شوید که کلید زمان را انتخاب کرده اید ، سپس افزودن را انتخاب کنید .
 4. برای آزمایش اینکه برنامه کار می کند، کد تأیید را در دستگاه تلفن همراه خود در کادر رایانه خود در زیر Enter c ode وارد کنید ، سپس روی تأیید کلیک کنید.
 5. اگر کد شما درست باشد، یک پیام تایید را مشاهده خواهید کرد. برای ادامه مراحل راه اندازی روی Done کلیک کنید . اگر کد شما نادرست است، سعی کنید یک کد تأیید جدید در دستگاه تلفن همراه خود ایجاد کنید و سپس آن را در رایانه خود وارد کنید. اگر هنوز مشکل دارید، ممکن است بخواهید بررسی کنید که زمان دستگاهتان درست است یا درباره مشکلات رایج مطالعه کنید.
آیفون آیپد
 1. در iPhone یا iPad خود، برنامه Google Authenticator را باز کنید.
 2. اگر این اولین باری است که از Authenticator استفاده می‌کنید، روی Begin setup ضربه بزنید . برای افزودن یک حساب جدید، در پایین سمت چپ، روی افزودن ضربه بزنید .
 3. برای پیوند دادن دستگاه تلفن همراه خود به حساب خود:
  • استفاده از بارکد : روی «Scan Barcode» ضربه بزنید و سپس دوربین خود را به سمت کد QR روی صفحه رایانه بگیرید.
  • استفاده از ورود دستی : روی «ورود دستی» ضربه بزنید و آدرس ایمیل حساب BitMart خود را وارد کنید. سپس، کلید مخفی روی صفحه کامپیوتر خود را در کادر زیر "کلید" وارد کنید. بعد، Time Based را روشن کنید و روی Done ضربه بزنید .
 4. اگر کد شما درست باشد، یک پیام تایید را مشاهده خواهید کرد. برای تایید روی Done کلیک کنید . اگر کد شما نادرست است، سعی کنید یک کد تأیید جدید در دستگاه تلفن همراه خود ایجاد کنید و سپس آن را در رایانه خود وارد کنید. اگر هنوز مشکل دارید، ممکن است بخواهید بررسی کنید که زمان دستگاهتان درست است یا درباره مشکلات رایج مطالعه کنید.


نحوه معامله ارز دیجیتال در بیت مارت


چگونه در بیت‌مارت [رایانه] کریپتو معامله کنیم

1. از BitMart.com دیدن کنید ، سپس به حساب BitMart خود وارد شوید .اگر حساب BitMart ندارید، اینجا ثبت نام کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

2. به صفحه اصلی BitMart بروید . روی [نقاط] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

3. [Standard] را انتخاب
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

کنید . BTC/USDT را به عنوان مثال در نظر بگیرید: 5. دو راه برای انتخاب یک جفت معاملاتی وجود دارد:
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart


نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

گزینه 1 : سفارش بازار

 • قیمت: سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود
 • مقدار را وارد کنید
 • سپس [خرید] یا [فروش] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش بازار نیازی به تعیین قیمت سفارش توسط معامله گر ندارد. در عوض، سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود. پس از ارسال سفارش بازار، قیمت اجرای سفارش را نمی توان تضمین کرد، اگرچه اجرای سفارش را می توان تضمین کرد. قیمت اجرای سفارش تحت تاثیر شرایط فعلی بازار در نوسان خواهد بود. هنگام انتخاب سفارش بازار باید به لیست سفارشات توجه کنید، در غیر این صورت، سفارش بازار با موقعیت بزرگ منجر به "بسته شدن" می شود. معامله‌گر فقط باید «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش بازار پر کند.

گزینه 2: سفارش محدود

 • قیمتی را که می خواهید آن توکن را بخرید یا بفروشید وارد کنید
 • مقدار توکنی را که می خواهید بخرید یا بفروشید وارد کنید
 • سپس [خرید] یا [فروش] را انتخاب کنید
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش محدود به معامله گر نیاز دارد که قیمت سفارش را خودش تعیین کند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت سفارش رسید، سفارش اجرا می شود. زمانی که قیمت بازار با قیمت سفارش فاصله زیادی داشته باشد، سفارش اجرا نخواهد شد. با ارسال سفارش محدود، معامله‌گر می‌تواند هزینه‌های بازگشایی موقعیت را با کنترل قیمت معاملاتی موقعیت کنترل کند. پس از ارسال سفارش محدود، در لیست "سفارش فعلی" نمایش داده می شود تا منتظر معامله باشید. فقط زمانی که هر سفارش بازار مطابق با قیمت سفارش ظاهر شود، سفارش حد معامله می شود. می‌توانید در هر زمانی در فهرست «سفارش فعلی»، قبل از اینکه سفارش محدود معامله نشود، «سفارش را لغو کنید». معامله‌گر باید «قیمت سفارش» و «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش محدود پر کند.


7. می توانید سفارش خود را در [Order History] بررسی کنید . اگر می خواهید سفارش خود را لغو کنید:

 • روی [لغو] کلیک کنید
 • روی [بله] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

نحوه معامله ارز دیجیتال در بیت‌مارت [APP]

1. برنامه BitMart را در تلفن خود باز کنید، سپس به حساب BitMart خود وارد شوید .
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

2. روی [Markets]
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

کلیک کنید. 3. روی [Spot] کلیک کنید، سپس روی نماد در گوشه بالا - سمت راست کلیک کنید.
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

4. رمز مورد نیاز خود را در نوار جستجو وارد کنید، سپس روی Search کلیک کنید و جفت معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

5. خرید توکن:

 • روی [خرید] کلیک کنید:

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart
دو راه برای انتخاب یک جفت معاملاتی وجود دارد:

1. گزینه 1: سفارش بازار
 • روی ترتیب کشویی کلیک کنید، [ M arker Order] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

 • "سفارش بازار" را خواهید دید :
  • قیمت: سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود
  • مقدار ارز دیجیتالی را که می خواهید بخرید وارد کنید
  • سپس [خرید] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش بازار نیازی به تعیین قیمت سفارش توسط معامله گر ندارد. در عوض، سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود. پس از ارسال سفارش بازار، قیمت اجرای سفارش را نمی توان تضمین کرد، اگرچه اجرای سفارش را می توان تضمین کرد. قیمت اجرای سفارش تحت تاثیر شرایط فعلی بازار در نوسان خواهد بود. هنگام انتخاب سفارش بازار باید به لیست سفارشات توجه کنید، در غیر این صورت، سفارش بازار با موقعیت بزرگ منجر به "بسته شدن" می شود. معامله‌گر فقط باید «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش بازار پر کند.

2. گزینه 2: سفارش محدود
 • روی ترتیب کشویی کلیک کنید، [Limit Order] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

 • "سفارش محدود" را خواهید دید :
  • قیمت مورد نظر برای خرید توکن را وارد کنید
  • مقدار توکنی را که می خواهید بخرید وارد کنید
  • سپس [خرید] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش محدود به معامله گر نیاز دارد که قیمت سفارش را خودش تعیین کند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت سفارش رسید، سفارش اجرا می شود. زمانی که قیمت بازار با قیمت سفارش فاصله زیادی داشته باشد، سفارش اجرا نخواهد شد. با ارسال سفارش محدود، معامله‌گر می‌تواند هزینه‌های بازگشایی موقعیت را با کنترل قیمت معاملاتی موقعیت کنترل کند. پس از ارسال سفارش محدود، در لیست "سفارش فعلی" نمایش داده می شود تا منتظر معامله باشید. فقط زمانی که هر سفارش بازار مطابق با قیمت سفارش ظاهر شود، سفارش حد معامله می شود. می‌توانید در هر زمانی در فهرست «سفارش فعلی»، قبل از اینکه سفارش محدود معامله نشود، «سفارش را لغو کنید». معامله‌گر باید «قیمت سفارش» و «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش محدود پر کند.

6. فروش توکن:

 • روی [فروش] کلیک کنید:

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart
دو راه برای انتخاب یک جفت معاملاتی وجود دارد:

1. گزینه 1: سفارش بازار
 • روی ترتیب کشویی کلیک کنید، [ M arker Order] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

 • "سفارش بازار" را خواهید دید :
  • قیمت: سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود
  • مقدار ارز دیجیتالی را که می خواهید بفروشید وارد کنید
  • سپس [فروش] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش بازار نیازی به تعیین قیمت سفارش توسط معامله گر ندارد. در عوض، سفارش به سرعت با قیمت فعلی بازار معامله می شود. پس از ارسال سفارش بازار، قیمت اجرای سفارش را نمی توان تضمین کرد، اگرچه اجرای سفارش را می توان تضمین کرد. قیمت اجرای سفارش تحت تاثیر شرایط فعلی بازار در نوسان خواهد بود. هنگام انتخاب سفارش بازار باید به لیست سفارشات توجه کنید، در غیر این صورت، سفارش بازار با موقعیت بزرگ منجر به "بسته شدن" می شود. معامله‌گر فقط باید «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش بازار پر کند.

2. گزینه 2: سفارش محدود
 • روی ترتیب کشویی کلیک کنید، [Limit Order] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

 • "سفارش محدود" را خواهید دید :
  • قیمتی را که می خواهید توکن بفروشید وارد کنید
  • مقدار توکنی را که می خواهید بفروشید وارد کنید
  • سپس [فروش] را انتخاب کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

توجه:
سفارش محدود به معامله گر نیاز دارد که قیمت سفارش را خودش تعیین کند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت سفارش رسید، سفارش اجرا می شود. زمانی که قیمت بازار با قیمت سفارش فاصله زیادی داشته باشد، سفارش اجرا نخواهد شد. با ارسال سفارش محدود، معامله‌گر می‌تواند هزینه‌های بازگشایی موقعیت را با کنترل قیمت معاملاتی موقعیت کنترل کند. پس از ارسال سفارش محدود، در لیست "سفارش فعلی" نمایش داده می شود تا منتظر معامله باشید. فقط زمانی که هر سفارش بازار مطابق با قیمت سفارش ظاهر شود، سفارش حد معامله می شود. می‌توانید در هر زمانی در فهرست «سفارش فعلی»، قبل از اینکه سفارش محدود معامله نشود، «سفارش را لغو کنید». معامله‌گر باید «قیمت سفارش» و «مقدار موقعیت» را هنگام ارسال سفارش محدود پر کند.

7. می توانید سفارش خود را در [Order History] بررسی کنید . اگر می خواهید سفارش خود را لغو کنید:

 • روی [لغو] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و تجارت کریپتو در BitMart

Thank you for rating.