BitMart Prijava - BitMart Bosnia and Herzegovina - BitMart Bosna i Hercegovina

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


Kako se prijaviti na BitMart

Kako se prijaviti na vaš BitMart račun [PC]

Prijavite se putem e-pošte

1. Posjetite BitMart.com , odaberite [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Kliknite [ Email]Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Unesite [ vašu adresu e-pošte] i [ vašu lozinku] ; zatim kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Sada ćete vidjeti stranicu za potvrdu e-pošte ; Provjerite svoju e-poštu i unesite šestocifreni [ Email Verification code] ; zatim kliknite na [Pošalji]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Sada ste završili prijavu na BitMart račun putem e-pošte.

Prijavite se putem telefona

1. Posjetite BitMart.com , odaberite [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Kliknite [ Telefon]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Unesite [ pozivni broj vaše zemlje] , [ vaš telefonski broj] i [ lozinku za prijavu] ; zatim kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Sada ćete vidjeti stranicu za potvrdu telefona ; Provjerite svoj telefon , primit ćete dolazni poziv, zatim unesite šestocifreni [ Telefonski verifikacioni kod] i kliknite na [ Pošalji]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Sada ste završili prijavu na BitMart nalog pomoću telefona.

Kako se prijaviti na vaš BitMart račun [Mobilni]

Prijavite se putem mobilnog weba

Prijavite se putem e-pošte
1. Posjetite BitMart.com ; i kliknite na gornju desnu ikonu ;
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Kliknite na [ Email]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Unesite [ vašu adresu e-pošte] i [vašu lozinku], zatim kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

5. Provjerite svoju e-poštu i unesite šestocifreni [ Email Verification code]; zatim kliknite na [Pošalji]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

6. Kliknite na [ Potvrdi] da završite prijavu pomoću e-pošte na mobilnom webu.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Prijavite se putem telefona

1. Posjetite BitMart.com ; i kliknite na gornju desnu ikonu

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


2. Kliknite na [ Prijava]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


3. Kliknite na [ Telefon]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


4. Unesite [ pozivni broj vaše zemlje] , [vaš telefonski broj] i [ vašu lozinku] , zatim kliknite na [ Prijava]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


5. Provjerite svoj telefon , primićete dolazni poziv, zatim unesite šestocifreni [ Telefonski verifikacioni kod], a zatim kliknite na [Pošalji]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


6. Kliknite na [ Potvrdi] da završite prijavu pomoću telefona na mobilnom webu.

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Prijavite se pomoću mobilne aplikacije

Prijavite se putem e-pošte
1. Otvorite aplikaciju BitMart koju ste preuzeli na svoj telefon; i kliknite na gornju lijevu ikonu .
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu
2. Kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Kliknite na [ Email]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu4. Unesite [ vašu adresu e-pošte] i [ vašu lozinku];zatim kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

5. Provjerite svoju e-poštu i unesite šestocifreni [ Email Verification code]; zatim kliknite na [Pošalji]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu
6. Kliknite na [ Potvrdi] da završite prijavu pomoću E-pošte na mobilnoj aplikaciji.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Prijavite se putem telefona

1. Otvorite aplikaciju BitMart koju ste preuzeli na svoj telefon; i kliknite na gornju lijevu ikonu
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Kliknite na [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Kliknite na [ Mobilni]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Unesite [ pozivni broj vaše zemlje] , [ vaš broj telefona] i [ vašu lozinku] , zatim kliknite [ Prijava]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

5. Provjerite svoj telefon , primićete dolazni poziv, zatim unesite šestocifreni [ Telefonski verifikacioni kod], a zatim kliknite na [Pošalji]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

6. Kliknite na [ Potvrdi] da završite prijavu pomoću aplikacije Telefon na mobilnoj aplikaciji.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Preuzmite aplikaciju BitMart

Preuzmite aplikaciju BitMart za iOS

1. Prijavite se sa svojim Apple ID-om, otvorite App Store, odaberite ikonu za pretragu u donjem desnom uglu; ili kliknite na ovaj link pa ga otvorite na svom telefonu: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


2. Unesite [ BitMart] u traku za pretragu i pritisnite traži .

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


3. Pritisnite [GET] da ga preuzmete.

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


4. Nakon instalacije, vratite se na početnu stranicu i otvorite svoju Bitmart aplikaciju da započnete .

Preuzmite aplikaciju BitMart za Android

1. Otvorite Play Store, unesite [ BitMart] u traku za pretragu i pritisnite pretragu; Ili kliknite na ovaj link pa ga otvorite na svom telefonu: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


2. Kliknite na [ Instaliraj] da biste ga preuzeli;

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


3. Vratite se na početni ekran i otvorite svoju Bitmart aplikaciju da započnete .


Kako trgovati kripto u BitMartu

Kako trgovati kripto u BitMartu [PC]

1. Posjetite BitMart.com , a zatim se prijavite na svoj BitMart račun. Ako nemate BitMart nalog, registrujte se ovde
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Idite na glavnu stranicu BitMarta . Kliknite na [Spot]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Odaberite [Standard]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Unesite token koji vam je potreban u traku za pretraživanje, zatim kliknite na Traži i odaberite trgovački par koji želite.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Uzmite BTC/USDT kao primjer:
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

5. Postoje dva načina da odaberete trgovački par:

Opcija 1 : Tržišni nalog

 • Cijena: narudžbom će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni
 • Unesite iznos
 • Zatim odaberite [Kupi] ili [Prodaj]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Tržišni nalog ne zahteva od trgovca da sam postavi cenu naloga. Umjesto toga, nalog će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni. Nakon podnošenja tržišnog naloga, cijena izvršenja naloga se ne može garantovati iako se izvršenje naloga može garantovati. Cijena izvršenja naloga će varirati pod utjecajem trenutne tržišne situacije. Morate obratiti pažnju na listu naloga prilikom odabira tržišnog naloga, inače će tržišni nalog velike pozicije dovesti do “zatvaranja”. Trgovac samo treba da popuni „količinu pozicije“ prilikom podnošenja tržišnog naloga.

Opcija 2: Limit Order

 • Unesite cijenu po kojoj želite kupiti ili prodati taj token
 • Unesite iznos tokena koji želite kupiti ili prodati
 • Zatim odaberite [Kupi] ili [Prodaj]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Limit nalog zahtijeva od trgovca da sam postavi cijenu naloga. Kada tržišna cijena dostigne cijenu naloga, nalog će biti izvršen; kada je tržišna cijena daleko od cijene naloga, nalog se neće izvršiti. Podnošenjem limit naloga, trgovac može kontrolisati troškove otvaranja pozicije kontrolišući trgovinsku cijenu pozicije. Nakon podnošenja limit naloga, on će biti prikazan na listi „trenutni nalog“ da sačeka trgovanje. Samo kada se pojavi bilo koji tržišni nalog koji zadovoljava cijenu naloga, trgovaće se limitiranim nalogom. Možete „otkazati nalog“ u bilo kom trenutku na listi „trenutni nalog“ pre nego što se ograničenim nalogom ne trguje. Trgovac treba da popuni „cenu naloga“ i „količinu pozicije“ prilikom podnošenja limitiranog naloga.


7. Svoju narudžbu možete pregledati na [Historija narudžbi] . Ukoliko želite da otkažete narudžbu:

 • Kliknite na [Otkaži]
 • Kliknite [Da]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu


Kako trgovati kripto u BitMartu [APP]

1. Otvorite aplikaciju BitMart na svom telefonu, a zatim se prijavite na svoj BitMart nalog.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

2. Kliknite na [Tržišta]
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

3. Kliknite na [Spot], a zatim kliknite na ikonu u gornjem desnom uglu.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

4. Unesite token koji vam je potreban u traku za pretraživanje, zatim kliknite na Traži i odaberite trgovački par koji želite.
Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

5. Kupite token:

 • Kliknite na [Kupi]:

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu
Postoje dva načina da odaberete trgovački par:

1. Opcija 1: Tržišni nalog
 • Kliknite na padajući redoslijed, odaberite [ M arker Order]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

 • Vidjet ćete "Tržišni nalog":
  • Cijena: narudžbom će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni
  • Unesite iznos kriptovaluta koji želite kupiti
  • Zatim odaberite [Kupi]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Tržišni nalog ne zahteva od trgovca da sam postavi cenu naloga. Umjesto toga, nalog će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni. Nakon podnošenja tržišnog naloga, cijena izvršenja naloga se ne može garantovati iako se izvršenje naloga može garantovati. Cijena izvršenja naloga će varirati pod utjecajem trenutne tržišne situacije. Morate obratiti pažnju na listu naloga prilikom odabira tržišnog naloga, inače će tržišni nalog velike pozicije dovesti do “zatvaranja”. Trgovac samo treba da popuni „količinu pozicije“ prilikom podnošenja tržišnog naloga.

2. Opcija 2: Limit Order
 • Kliknite na padajući nalog, odaberite [Limit Order]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

 • Vidjet ćete "Limit Order":
  • Unesite cijenu po kojoj želite kupiti token
  • Unesite količinu tokena koju želite kupiti
  • Zatim odaberite [Kupi]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Limit nalog zahtijeva od trgovca da sam postavi cijenu naloga. Kada tržišna cijena dostigne cijenu naloga, nalog će biti izvršen; kada je tržišna cijena daleko od cijene naloga, nalog se neće izvršiti. Podnošenjem limit naloga, trgovac može kontrolisati troškove otvaranja pozicije kontrolišući trgovinsku cijenu pozicije. Nakon podnošenja limit naloga, on će biti prikazan na listi „trenutni nalog“ da sačeka trgovanje. Samo kada se pojavi bilo koji tržišni nalog koji zadovoljava cijenu naloga, trgovaće se limitiranim nalogom. Možete „otkazati nalog“ u bilo kom trenutku na listi „trenutni nalog“ pre nego što se ograničenim nalogom ne trguje. Trgovac treba da popuni „cenu naloga“ i „količinu pozicije“ prilikom podnošenja limitiranog naloga.

6. Prodaj token:

 • Kliknite na [Prodaj]:

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu
Postoje dva načina da odaberete trgovački par:

1. Opcija 1: Tržišni nalog
 • Kliknite na padajući redoslijed, odaberite [ M arker Order]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

 • Vidjet ćete "Tržišni nalog":
  • Cijena: narudžbom će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni
  • Unesite iznos kriptovaluta koji želite prodati
  • Zatim odaberite [Prodaj]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Tržišni nalog ne zahteva od trgovca da sam postavi cenu naloga. Umjesto toga, nalog će se brzo trgovati po trenutnoj tržišnoj cijeni. Nakon podnošenja tržišnog naloga, cijena izvršenja naloga se ne može garantovati iako se izvršenje naloga može garantovati. Cijena izvršenja naloga će varirati pod utjecajem trenutne tržišne situacije. Morate obratiti pažnju na listu naloga prilikom odabira tržišnog naloga, inače će tržišni nalog velike pozicije dovesti do “zatvaranja”. Trgovac samo treba da popuni „količinu pozicije“ prilikom podnošenja tržišnog naloga.

2. Opcija 2: Limit Order
 • Kliknite na padajući nalog, odaberite [Limit Order]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

 • Vidjet ćete "Limit Order":
  • Unesite cijenu po kojoj želite prodati token
  • Unesite količinu tokena koju želite prodati
  • Zatim odaberite [Prodaj]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Napomena:
Limit nalog zahtijeva od trgovca da sam postavi cijenu naloga. Kada tržišna cijena dostigne cijenu naloga, nalog će biti izvršen; kada je tržišna cijena daleko od cijene naloga, nalog se neće izvršiti. Podnošenjem limit naloga, trgovac može kontrolisati troškove otvaranja pozicije kontrolišući trgovinsku cijenu pozicije. Nakon podnošenja limit naloga, on će biti prikazan na listi „trenutni nalog“ da sačeka trgovanje. Samo kada se pojavi bilo koji tržišni nalog koji zadovoljava cijenu naloga, trgovaće se limitiranim nalogom. Možete „otkazati nalog“ u bilo kom trenutku na listi „trenutni nalog“ pre nego što se ograničenim nalogom ne trguje. Trgovac treba da popuni „cenu naloga“ i „količinu pozicije“ prilikom podnošenja limitiranog naloga.

7. Svoju narudžbu možete pregledati na [Historija narudžbi] . Ukoliko želite da otkažete narudžbu:

 • Kliknite na [Otkaži]

Kako se prijaviti i početi trgovati u BitMartu

Thank you for rating.